AAU logo

Uddannelsesbekendtgørelser, samt love og bekendtgørelser

Uddannelsesbekendtgørelser

Masteruddannelser

Alle Aalborg Universitets masteruddannelser på nær den fleksible master hører under den samme "paraply-bekendtgørelse": Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), BEK nr. 1187 af 07/12/2009.
 

Masteruddannelse som fleksibelt forløb (fleksibel master)

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne, BEK nr. 1348 af 29/11/2013.
 

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse (HD)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, BEK nr. 774 af 12/06/2018.
 

Heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid

  • Creative Genius
  • Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)
  • Psykologi
  • UniTysk
  • Filosofiforløb

Disse uddannelser hører alle under Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 1328 af 15/11/2016.

Denne bekendtgørelse dækker også de tilsvarende uddannelser, når de læses på fuld tid af universitetes dagstuderende.

Overordnede love og bekendtgørelser

Det formelle grundlag for Aalborg Universitets deltidsuddannelser findes i: