Bekendtgørelser og love

Uddannelsesbekendtgørelser

Masteruddannelser

Alle Aalborg Universitets masteruddannelser på nær den fleksible master hører under den samme "paraply-bekendtgørelse": Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), BEK nr. 19 af 09/01/2020.
 

Masteruddannelse som fleksibelt forløb (fleksibel master)

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne, BEK nr. 1348 af 29/11/2013.
 

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse (HD)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, BEK nr. 774 af 12/06/2018.
 

Heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid

  • Dansk enkeltfag
  • Facilitering af undringsbaserede dialoger og forundringsværksteder i professionelle sammenhænge
  • Forskning, læring og udvikling i klinisk praksis
  • Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering
  • Introduktion til psykologisk rehabilitering
  • Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker
  • Organisationskommunikation
  • Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)
  • UniTysk

Disse uddannelser hører alle under Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 20 af 09/01/2020.

Denne bekendtgørelse dækker også de tilsvarende uddannelser, når de læses på fuld tid af universitetes dagstuderende.

Overordnede love og bekendtgørelser

Det formelle grundlag for Aalborg Universitets deltidsuddannelser findes i: