Samtykke for brug af personoplysninger

Frivilligt samtykke

Du har mulighed for at give dit samtykke til, at Aalborg Universitet må behandle dine personoplysninger i en række tilfælde, som er beskrevet i ”Samtykkeerklæring” neden for, i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Dine personoplysninger behandles løbende indtil du måtte trække samtykket tilbage. Vi behandler ikke flere oplysninger om dig eller til andre formål end dét, du har givet samtykke til.

Det er frivilligt, om du ønsker at give dit samtykke, og du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage. Samtykket kan ikke tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft og vil derfor kun påvirke fremtidige behandlinger af dine personoplysninger. Du kan stadig deltage i arrangementet, selvom du ikke giver samtykke.

Samtykke for Netværks- og markedsføringshenvendelser

Jeg giver samtykke til, at Aalborg Universitet må behandle og gemme følgende personoplysninger: Navn, CPR-nummer, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, ansættelsessted samt interesseområder i et register. På baggrund af mine personoplysninger, må Aalborg Universitet rette henvendelse via e-mail eller telefon om arrangementer/events, netværksmøder samt tilbud om samarbejde på Aalborg Universitet inden for emnerne: Iværksætteri, forskning og produktudvikling, videns- og erhvervssamarbejde, undervisning og studentersamarbejde.

Ønsker du at ændre eller trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte vores DPO på email: dpo@aau.dk

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, at få personoplysningerne slettet eller berigtiget eller hvis du har generelle spørgsmål til tilmeldingen eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til AAU’s Databeskyttelsesrådgiver på email: dpo@aau.dk

Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, kan dette dog medføre, at Aalborg Universitet ikke give dig adgang til at deltage i Alumnenetværket. Du vil blive oplyst om dette i de tilfælde, hvor du anmoder om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Klageadgang

Aalborg Universitets Databeskyttelsesrådgiver, dpo@aau.dk, kan kontaktes ved eventuelle uoverensstemmelser.

Ønsker du at klage over Aalborg Universitets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, der er den danske tilsynsmyndighed på det databeskyttelsesretlige område. Vi opfordrer dog til, at du kontakter AAU Innovation eller Aalborg Universitets Databeskyttelsesrådgiver inden du klager til Datatilsynet, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares forinden.