Master i vidensbaseret socialt arbejde

Adgangskrav

Adgangskravet er, at du er socialrådgiver med en professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller har gennemført relevant diplomuddannelse i et reguleret forløb. Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du har en anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, f.eks. en relevant akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse som pædagog, lærer, sundhedsplejerske, sygeplejerske, ergoterapeut m.v.

For alle ansøgere gælder det, at man efter den adgangsgivende uddannelse skal have mindst 2 års dokumenteret og relevant erhvervserfaring. Du har relevant erhvervserfaring, hvis du har været ansat inden for det sociale område med selvstændige funktioner knyttet til udførelsen af socialt arbejde eller andre praksisnære funktioner.