AAU logo

Master i vidensbaseret socialt arbejde

Vidensbaseret socialt arbejde

Næste udbud af uddannelsen er endnu ikke fastlagt

Masteruddannelsen i vidensbaseret socialt arbejde giver kompetencer til at udvikle og styrke kvaliteten i socialt arbejde på et forskningsbaseret grundlag. Som studerende opnår du videregående teoretisk viden om og færdigheder i selvstændigt at gennemføre og formidle praksisnære udviklingsprojekter og nye løsningsmodeller. På uddannelsen er der et særligt fokus på udvikling af det borgernære, sociale arbejde.

Uddannelsen henvender sig til professionelle socialarbejdere ansat i offentlige, private og frivillige organisationer, som vil agere som frontløbere for udviklingen af vidensbaseret socialt arbejde. På uddannelsen kombineres problemorienteret, forskningsbaseret undervisning med udvikling af egen praksis. Du vil møde varierede og involverende undervisningsformer og kommer til at arbejde selvstændigt – individuelt og i grupper. Vi lægger vægt på at understøtte dine muligheder for dybdegående læring og målrettethed i forløbet.

Uddannelsen er et 2-årigt deltidsstudium. Det samlede forløb svarer til 1 års fuldtidsstudium. Det forventes, at du studerer på halv tid, og der tages hensyn til dette i undervisningen.

Læs mere på www.vidensbaseretsocialtarbejde.aau.dk 

Miljøer omkring uddannelsen

Samarbejdspartner

 

læs mere

Fakta

Master i Vidensbaseret Socialt Arbejde

Varighed

  • 2 år på deltid. Næste udbud er ikke fastlagt

Sted

  • Aalborg og København
    - nogle seminarer i Aalborg og nogle i Kbh.

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • Ikke fastlagt endnu

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.