AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

INTERVIEW: Det fik jeg ud af uddannelsen

INTERVIEW: Det fik jeg ud af uddannelsen

 

Hvad har du personligt fået ud af masteruddannelsen?

Med masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed har jeg fået en stor indsigt i, hvordan man kan tænke funktionsnedsættelser, både permanente og midlertidige, ind i byggeriet. Jeg har fået en udvidet forståelse for, hvordan det også er rart at komme ind i en bygning. Før var det var lidt begrænsende at tænke tilgængelighed så meget ind i byggeriet, men nu åbner det op for nogle nye kreative muligheder.

Den videnskabelige tilgang på masteruddannelsen har gjort, at jeg er blevet langt bedre til at underbygge mine argumenter for universelt design og tilgængelighed. Specielt når vi deltager i konkurrencer, i regulær projektering og på byggepladsen, har jeg forbedret vores formidling.
 

Hvad har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Med masteruddannelsen er jeg blevet fortaler for tilgængelighedsområdet på mit arbejde, og hvis der er noget med tilgængelighed, så bliver jeg kontaktet. På denne måde kommer jeg også ud og ser rigtig mange forskellige projekter, og jeg har fået kompetencer til at vurdere, om det er godt eller dårligt, og i givet fald hvorfor.

Tilgængelighed er en stor del af bygningsreglementet i dag, når man laver boliger, men det er ikke noget, der har stort fokus på arkitektuddannelsen, så det er noget, man skal vide noget om andetsteds fra. Virksomheden får derfor en bedre kvalificeret medarbejder, der kan være med til at sikre projekter. Vi har eksempelvis mange prækvalifikationer, og der ser det fint ud, at der er en, som har en masteruddannelse i universelt design og tilgængelighed.

Det er dog svært at sige helt konkret, hvor meget jeg konkret bruger det i hverdagen, da det efterhånden er blevet en naturlig del af måden, jeg tænker på. Men man bliver bedre rustet til at tænke kritisk og stille spørgsmålstegn til byggeprogrammer. Lige nu er jeg faktisk i gang med et projekt, hvor jeg selv er med til at skrive byggeprogrammet for et sundhedshus med seniorboliger, og her kan jeg være med til at sætte et præg på byggeprocessen og tilgængelighed.

 

Hvorfor valgte du masteruddannelsen?

Jeg har først taget en auditoruddannelse i tilgængelighed gennem SBi, og jeg har arbejdet meget med plejehjem, hvor der er mange regler vedrørende tilgængelighed. I forbindelse med det arbejde begyndte jeg at interessere mig for, hvorfor reglerne er fastlagt, som de er. Nogle af reglerne virker logiske, men der er også nogle, som virker mindre logiske.

Jeg synes, at masteruddannelsen var et naturligt skridt videre, da auditoruddannelsen i højere grad omhandlede de tekniske begreber og bygningsreglementer. Masteruddannelsen fokuserer mere på baggrund, teori og strategi. Jeg søgte netop svar på, hvorfor nogle elementer i byggeriet ser ud, som de gør, og hvordan det ser ud i andre lande. Da der er så meget fokus på brugerne i dag, følte jeg, at jeg manglede viden og redskaber til at tale med på alle projekterne.

 

Hvad handlede din afsluttende masteropgave om?

Min afsluttende masteropgave handlede om de sanselige oplevelser i plejeboliger. Jeg har lavet mange plejeboliger, og man opdager hurtigt, hvor begrænsede de er, f.eks. hvordan meget lange gange afskærer beboere fra at deltage i det sociale liv – hvilket også er i strid med de FN-konventioner, som vi er en del af. Så det var rart, at jeg kunne undersøge et felt, som jeg allerede arbejder med.

Jeg argumenterede for, at hvis arkitekter får en større viden om tilgængelighed og sanselighed, er det muligt at arbejde det mere ind i byggeriet. I en samfundsmæssig sammenhæng giver det også mening, at man tænker tilgængelighed. Det er vigtigt, at folk kan blive boende i deres boliger, når de bliver ældre, og så er det jo smart, at tilgængelighed allerede er tænkt ind i boligbyggeriet.

Med min masteropgave har jeg også fået mulighed for at holde oplæg på konferencer. Det er rart at kunne være med til at debattere, ikke blot ud fra erfaring, men også med et videnskabeligt belæg.

Undervisere på Master i Universelt Design og Tilgængelighed