AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Foto: Jørgen True

STED

Masteruddannelsen foregår hos Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København,
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Købehavn SV.

Tid

Undervisning og projektarbejde foregår i koncentrerede forløb, så fravær fra arbejdet minimeres til nogle få uger i kursustiden. Det er således muligt at følge uddannelsen, selvom du til daglig fx bor og arbejder vest for Storebælt eller andre steder i Norden.

Der er fire-fem undervisningssamlinger i løbet af et semester. En samling varer mellem to og fire dage, og undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9 til 16. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10 og sidste dag slutter kl 16.00.

 

2019

 

Modul 8: Masterprojekt

Periode: 1. februar - 30. juni 2019

Seminardatoer

25.-26. februar 2019
25.-26. april 2019

Mundtlig eksamen i juni 2019 (dato fastlægges senere).

 

Modul 1:  INTERNATIONALE PERSPEKTIVER OG HISTORIE

Seminardatoer

11.-13. sept 2019
3.-4 okt 2019

 

Modul 2: Krop og rum – teori, metode og begreber

Seminardatoer

30. okt-1. nov 2019
20.-22. nov 2019
9.-10. dec 2019

Pris

27.000 kroner pr. semester

108.000 kroner for hele uddannelsen.

Uddannelsen kan også gennemføres som enkeltmoduler á hhv. 5 og 10 ECTS.

Enkeltmoduler á 5 ECTS koster 9.000 kroner.

Enkeltmoduler á 10 ECTS koster 18.000 kroner.

 

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur og forplejning, evt. transport og ophold under seminarer.

Der må desuden påregnes udgifter til studierejsen. Vi søger Dansk-Norsk forening om tilskud til studierejsen, så den studerende betaler selv for flyrejse og delvist for ophold og forplejning.

Fakta

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

  • September 2019 - juni 2021

Sted

  • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

  • 60

Pris

  • Hele masteruddannelsen: 108.000 kr. (4 semestre á 27.000 kr.)
  • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 9.000 kr.
  • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 18.000 kr.
  • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

  • 15. juni 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.