AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Kvalitetssikring og metode

MODUL 7: KVALITETSSIKRING OG METODE (5 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan vi definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. Vi ser på, hvordan vi kan forstå og vurdere kvaliteten af designet og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. Og vi gennemgår eksempler på, hvordan du i din praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

I dette modul undersøger vi desuden betydningen af hjælpemidler, smart teknologi, ’the internet of things’ og velfærdsteknologi i forhold til byggeriets muligheder og rolle.

Modulet giver indblik i:

  • Kvalitet og kvalitetsforståelse
  • Kvalitetssikringsmetoder
  • Industrielt design, hjælpemidler, velfærdsteknologi mm
  • Brugerevaluering
  • Registrering og analyse

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion. Modulet afsluttes med en individuel opgave (5-10 sider), som bedømmes internt med karakter efter 7-trinsskalaen.

OPGAVETEMA

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kvalitetssikring og metode, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

  • September 2020 - januar 2021

Sted

  • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

  • 5

Pris

  • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.