AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Investering i universelt design og tilgængelighed

MODUL 5: INVESTERING I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED (5 ECTS)

På dette modul går vi i dybden med viden og teori om investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv. Vi undersøger det økonomiske rationale, og hvilke andre investeringspotentialer end det økonomiske, der ligger i at skabe universelt design og tilgængelighed, fx i forhold til virksomhedsbranding, social ansvarlighed/Corporate Social Responsibility (CSR), social bæredygtighed og samfundsøkonomi. Vi går også i dybden med, hvordan man kan analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede gevinster ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Vi tager udgangspunkt i teorier og praksiseksempler, der er mest anvendelige i forskellige byggemæssige sammenhænge.

Modulet giver indblik i:

 • Økonomisk rationale og potentiale i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Måder at betragte værdi, investering og udbytte
 • Teorier om CSR, cost-benefit og social bæredygtighed
 • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
 • Eksempler fra praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops og selvstudier.  Modulet afsluttes med to opgaver (5-10 sider, gruppearbejde) som bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Analyse af investeringsstrategi og -potentiale belyst fra forskellige aktørers udgangspunkt. Opgaven løses med udgangspunkt i både teori og case og relateres til egen praksis.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Investering i universelt design og tilgængelighed, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.