Master i universelt design og tilgængelighed - København

Internationale perspektiver og historie

MODUL 1: INTERNATIONALE PERSPEKTIVER OG HISTORIE (5 ECTS)

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne? Hvilke juridiske rammer er de omfattet af? Og hvad betyder det for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer?  Vi undersøger, hvordan lovgivning og regelværk konkret har betydning i din egen praksis. Du får kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer, så du og din arbejdsplads bliver konkurrencedygtige på universelt design og tilgængelighed.

Modulet giver overblik over:

 • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
 • En begrebshistorisk gennemgang
 • International lovgivning
 • FN- og EU-konventioner
 • International forskning, udvikling og erfaringer
 • Byggefaglige udfordringer og muligheder

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med bestået/ikke-­‐bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriet konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases.

MØDEGANGE

6.-8. september + 2.-4. oktober 2017, alle dage i København.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Internationale perspektiver og historie, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • Februar 2019 - juni 2019

Sted

 • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 8.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.