AAU logo

Master i universelt design og tilgængelighed - København

Etik og ligeværdighed

MODUL 6: ETIK OG LIGEVÆRDIGHED (5 ECTS)

På dette modul undersøger vi både de etiske og rettighedsmæssige perspektiver på universelt design og tilgængelighed – og de sammenhænge og modsætninger, der er mellem etik og rettigheder.

Vi forholder os til de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses – og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. Vi diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling.

Vi tager bl.a. udgangspunkt i konkrete eksempler. Er det fx etisk forsvarligt, at ældre, gangbesværede fik længere til toget, da man i Oslo valgte at sløjfe flere stoppesteder, fordi der ikke var nok plads til, at kørestolsbrugere kunne manøvrere på perronen?

Vi forholder os i særlig høj grad til det offentlige uderum/byrum i dette modul, omend de etiske dilemmaer er generelle for alle typer rum og byggeri.

Modulet giver indblik i:

 • Etiske dilemmaer i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Universelt design og tilgængelighed i det offentlige byrum
 • Ligeværdighed i et fremadrettet samfundsperspektiv
 • Teori og litteratur om etik og ligebehandling
 • Disability studies
 • De gode eksempler på de vanskelige cases

Modulet består af forelæsninger, workshops og selvstudier. Modulet afsluttes med to opgaver (5-10 sider, gruppearbejde), som bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Analyse og diskussion af hvor og hvordan man placerer ansvaret for, at byggeriet er inkluderende for alle. Der tages udgangspunkt i konkrete etiske dilemmaer samt den teori, som er diskuteret i undervisningen.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Etik og ligeværdighed, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.