Master i universelt design og tilgængelighed - København

Universelt Design og Tilgængelighed

Universelt Design og Tilgængelighed

En efteruddannelse for dig, der vil højne byggeriets kvalitet med løsninger, som sikrer alle ligeværdig adgang til det offentlige rum.

Med masteruddannelsen bliver du en af Nordens første specialister i universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Et område, som har stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor de nationale bygningsreglementer stiller krav om tilgængelighed og universelt design. 

Universelt design og tilgængelighed handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

VIDEO: Se hvad de studerende siger om uddannelsen

Universelt design og tilgængelighed er en faglig udfordring og et ansvar, som naturligt påhviler byggeriets forskellige parter, både artkitekter, bygherrer, rådgivere, sagsbehandlere og udførende. Med masteruddannelsen får du viden og metoder til at designe og implementere løsninger, der imødekommer forskellige brugerbehov uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

Uddannelsen foregår i København og er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år. For at blive optaget på efteruddannelsen skal du have en relevant videregående uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, landsskabsarkitekt eller ergoterapeut og derudover mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Er du norsk? Læs mere her: universell-utforming.aau.dk

Læs mere om målgruppen for uddannelsen

 

Dit faglige udbytte

Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed er for dig, der arbejder med byggeri, arkitektur, indretning, infrastruktur og byplanlægning. Du får forskningsbaseret viden og metoder i universelt design og tilgængelighed, og du får et stort nuanceret referencekatalog af nationale og internationale byggeprojekter. Det giver dig kompetencerne til at:

 • analysere brugerbehov i forhold til deres forskellige funktionsevner og omsætte det til arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
 • vurdere og prioritere løsninger i forhold til behov, etik, lovgivning, økonomi og ressourcer
 • implementere universelt design og tilgængelighed i din organisations strategi og bruge det som konkurrenceparameter
 • fastholde og kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed i alle faser af byggeprocessen fra program og forslag over udbud og tilbud til projektering og udførelse
 • sikre opfyldelse af rettigheder og lovgivning i danske og internationale byggeprojekter, herunder bl.a. Norge, Sverige, Storbritannien, Australien, Tyskland og USA.

Læs mere om uddannelsens indhold

 

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Efteruddannelsen er relevant i planlægningen og indretningen af alle typer bygninger og udearealer, både ved nybyggeri og ombygning. For blot at give nogle få eksempler, hvor uddannelsen kan give værdi, kan nævnes:

 • offentlige bygninger, caféer, butikker, indkøbscentre, hoteller, muséer, træningscentre, svømmehaller, biblioteker, trafikterminaler osv., hvor alle typer mennesker har brug for at kunne færdes for at få adgang til services og oplevelser
 • sundhedsbyggeri, hvor arkitekturen understøtter pleje og behandling
 • plejeboliger, herunder for personer med demens, der sikrer beboernes fysiske, psykiske og sociale trivsel
 • skoler og institutioner, der fremmer det enkelte barns læring og udvikling
 • kontormiljøer, der understøtter organisationens forskellige funktioner og processer og medarbejdernes trivsel
 • offentlige udearealer såsom veje, torve, pladser, gågader, parker mv., hvor alle typer mennesker skal kunne orientere sig og færdes trygt og sikkert
 • boliger, fx almene boliger og kollegieboliger, som skal inkludere mange forskellige typer beboere

Læs mere om, hvad du kan bruge uddannelsen til

 

Begreberne universelt design og tilgængelighed

I dansk kontekst opfattes tilgængelighed traditionelt som ensbetydende med bygningsreglementets tilgængelighedskrav, som primært er rettet mod kørestolsbrugere. Denne tilgang er dog begrænsende i sin forståelse af brugerne, hvis behov kan være meget forskellige, men også for udformningerne af designløsningerne.

Med universelt design udvides forståelsen af tilgængelighed. Universelt design flytter fokus væk fra kun at omhandle personer med handicap til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver universelt design et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle - ikke kun for grupper med specifikke handicap. På den måde kan du bruge masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed at højne kvaliteten i de projekter, du medvirker i.

Læs mere om begreberne universelt design og tilgængelighed i rapporten 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier'

”Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.”

 –Ron Mace, 1997

 

“Universal design increases usability, safety and health through the design and operation of environments, products and systems in response to the diversity of people and abilities. It is a way of thinking that can be applied in any design activity, business practice, program or service involving interaction of people with the physical, social or virtual worlds.”

–Universal Design Consensus Standards, 2008

 

Fakta

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • 2 år på deltid
 • Næste studiestart, fuld master: 1. februar 2019

Sted

 • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 60

Pris

 • Hele masteruddannelsen: 100.000 kr. (4 X 25.000 kr.)
 • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 8.000 kr.
 • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 17.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • Enkeltmoduler 3. sem., efterår 2018: Se modulernes hjemmeside
 • Fuld master og enkeltmoduler 1. sem., forår 2019: 1. december 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.