Master i udsatte børn og unge

Undervisning

Uddannelsens fire semestre er opbygget omkring undervisnings- og arbejdsseminarer af tre dages varighed hver måned; onsdag, torsdag og fredag – i alt ca. 15 dage pr. semester inkl. eksamener i januar og juni måned. Dog vil der på fjerde semester være mere selvstudie og mindre undervisning.

Som studerende får du her tilført viden og kompetencer i at omsætte viden til praksis. Undervisningen tilrettelægges ud fra en pædagogisk tankegang, hvor der er lagt vægt på dialog mellem studerende og undervisere. Der arbejdes desuden med en projekt- og problemorienteret tilgang.

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium og fordrer derfor en arbejdsindsats svarende til halv tid i to år.

Læringsformer

 

Moodle

Moodle er et IT baseret læringsmiljø, der bruges på Aalborg Universitet. Hovedformålet er at give de studerende nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, eksempelvis slides, videoer, litteratur-links, lektionsplaner, opgaver mv.

På MBU bruges Moodle som den centrale kommunikationsplatform for studerende og ansatte i perioderne mellem de fysiske seminarer, og her kan du finde alle studierelevante informationer, benytte diskussionsfora, aflevere opgaver og få feedback,

Alle optagne studerende på AAU, får tildelt en AAU-emailadresse, og kan automatisk tilgå Moodle.

Det er en god idé at logge ind på Moodle inden studiestart, så du kan blive bekendt med systemet inden studiestart. Moodle tilgåes via www.moodle.aau.dk

Undervisere tilknyttet uddannelsen

Fra Aalborg Universitet

 

Fra Københavns Professionshøjskole