Master i udsatte børn og unge

Seminardatoer

Efteråret 2018

1. semester, København

 • 1. seminar: 5.-7. september
 • 2. seminar: 3.-5. oktober
 • 3. seminar: 7.-9. november
 • 4. seminar: 5.-7. december

Aflevering d. 20. december 2018 kl. 12.00
Eksamen d. 15.-16. januar 2019 i København


3. semester, Aalborg

 • 1. seminar: 5.-7. september
  2. seminar: 3.-5. oktober
  3. seminar: 7.-9. november
  4. seminar: 5.-7. december

Aflevering d. 21. december 2018 kl. 12.00
Eksamen d. 17.-18. januar 2019 i Aalborg

 

Lektionsplaner

Beskriver de enkelte undervisningsgange, forelæsningstitel, underviser samt pensumlitteratur.

Lektionsplan for 1. semester, Efteråret 2018

Lektionsplan for 3. semester, Efteråret 2018

Rammer og faciliteter

Studiemiljø i Aalborg og København

At være masterstuderende på MBU betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på universitetet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det i tre sammenhængende dage om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dage er meget intensive, og vi har derfor lagt vægt på, at skabe et optimalt læringsmiljø.

Masteruddannelserne har fast placering på Campus Øst i Aalborg og Sydhavnen i København. I Aalborg er der få minutters gang til universitetets store og lyse biblioteksbygning, hvor der er mulighed for at sidde rundt på biblioteket i små bordarrangementer når der arbejdes med opgaver og projektarbejde. I Købehavn er der adgang til et "bogløst" bibliotek med mulighed for at bestille bøger hjem fra Aalborg og Esbjerg, der er plads til gruppearbejde samt en læsesal til fordybelse.

Det er vores erfaring fra andre lignende uddannelser, at man skal reservere så megen tid som muligt i de tre dage. Selvom undervisningen slutter sidst på eftermiddagen, har man ofte brug for at kunne mødes i projektgrupperne eller diskutere dagens forelæsninger og opgaver med andre studerende. Dette kan foregå i universitetsbiblioteket, der holder åbent til kl. 21. 

Tilskudsmuligheder samt øvrige udgifter

DELTAGERTILSKUD


DELTAGERTILSKUD FRA SOCIALSTYRELSEN

Tilskud fra Sociastyrelsen kan søges ved at tilkendegive dette i ansøgningsskemaet, når der søges optagelse. Der findes en rubrik til afkrydsning i ansøgningsskemaet.

Tildeling af tilskud sker efter en konkret vurdering af hver enkelt indkommet ansøgning til uddannelsen, efter ansøgningsfristens udløb. Vurderingen sker i forhold til målgruppen. Desuden er det et krav fra Socialstyrelsen at:

 • ansøger tilmeldes den samlede uddannelse og tager den i den anbefalede rækkefølge 
 • ansøger skal være beskæftiget med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til Serviceloven
 • ansøgers arbejdsgiver betaler for uddannelsen og bakker op om uddannelsen
 • ansøger udfylder samarbejdsaftale med arbejdsgiver og vedhæfter denne i ansøgningen

Der ydes tilskud til max. 50 studerende pr. optag. 

Andre TILSKUDSMULIGHEDER

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet. Læs mere om mulighederne på www.denkommunalekompetencefond.dk

ØVRIGE UDGIFTER

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur ca. 1000-1500 kr. pr. semester, forplejning 200 kr. pr. semester samt transport og evt. overnatning.

Fakta

Master i Udsatte Børn og Unge

Varighed

 • September 2018 - juni 2020

Sted

 • København

ECTS

 • 60

Pris

 • 30.000 kr. pr. semester
  Mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • Udskudt til 1. juli 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.