AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Seminardatoer

efteråret 2019

1. SEMESTER, AALBORG

 •  2.-4. september (bemærk at dette er en ændring)
 •  2.-4. oktober
 •  6.-8. november
 •  4.-6. december
   

Aflevering d. 19. december 2019 kl. 12.00
Eksamen d. 16.-17. januar 2020 i Aalborg
 

3. SEMESTER, KØBENHAVN

 •  4.-6. september
 •  2.-4. oktober
 •  6.-8. november
 •  4.-6. december

Aflevering d. 20. december 2019 kl. 12.00
Eksamen d. 20.-21. januar 2020 i København


Lektionsplaner

Beskriver de enkelte undervisningsgange, forelæsningstitel, underviser samt pensumlitteratur.

Lektionsplan for 1. semester, Efteråret 2019

Lektionsplan for 3. semester, Efteråret 2019

Rammer og faciliteter

Studiemiljø i Aalborg og København

At være masterstuderende på MBU betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på universitetet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det i tre sammenhængende dage om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dage er meget intensive, og vi har derfor lagt vægt på, at skabe et optimalt læringsmiljø.

Masteruddannelserne har fast placering på Campus Øst i Aalborg og Sydhavnen i København. I Aalborg er der få minutters gang til universitetets store og lyse biblioteksbygning, hvor der er mulighed for at sidde rundt på biblioteket i små bordarrangementer når der arbejdes med opgaver og projektarbejde. I Købehavn er der adgang til et "bogløst" bibliotek med mulighed for at bestille bøger hjem fra Aalborg og Esbjerg, der er plads til gruppearbejde samt en læsesal til fordybelse.

Det er vores erfaring fra andre lignende uddannelser, at man skal reservere så megen tid som muligt i de tre dage. Selvom undervisningen slutter sidst på eftermiddagen, har man ofte brug for at kunne mødes i projektgrupperne eller diskutere dagens forelæsninger og opgaver med andre studerende. Dette kan foregå i universitetsbiblioteket, der holder åbent til kl. 21. 

Tilskudsmuligheder samt øvrige udgifter

Deltagertilskud fra socialstyrelsen

For nye studerende i 2019 er der mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetaling fra Socialstyrelsen på 25.000 kr. pr. semester. Der gives tilskud til 20 studerende pr. optag, tilskuddet fordeles efter først til mølle-princippet..

For at komme betragtning til tilskuddet, er det et krav at:

 • ansøgning til uddannelsen sker rettidigt - ansøgningsfrist 1. juni 2019
 • ansøger tilmeldes den samlede uddannelse og tager den i den anbefalede rækkefølge 
 • ansøger skal være beskæftiget med børn og unge, der har behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens kapitel 11 
 • ansøgers arbejdsgiver betaler for uddannelsen og bakker op om uddannelsen ved at: 
 • ansøger udfylder samarbejdsaftale med arbejdsgiver og vedhæfter denne i ansøgningen. Det anbefales desuden, at ansøger og arbejdsgiver forventningsafstemmer om hvordan der frigives tid til, at ansøger kan varetage sine studieaktiviteter. 
   

Når du søger optagelse på Masteruddannelsen i Udsatte børn og Unge, har du mulighed for at tilkendegive, at du søger tilskuddet i ansøgningsskemaet. Det er Socialstyrelsen , der vurderer, om ansøger opfylder kravene for at modtage tilskud. Du får besked om dette sammen med dit svar på optagelse. Husk at udfylde samarbejdsaftale og vedhæft din ansøgning. Du er ikke forpligtigt til at starte på uddannelsen, hvis det viser sig at du ikke kan få tilskud. 


Vi gør opmærksom på, at oplysningerne i din ansøgning videresendes til Socialstyrelsen i forbindelse med vurdering og administration af deltagertilskud til uddannelsen, jf. betingelserne for deltagertilskuddet. Dine oplysninger videregives ikke til andre parter og Socialstyrelsen håndterer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Læs om Socialstyrelsens generelle persondatapolitik her. Dine data slettes, når du har gennemført uddannelsen.

 

 

ANDRE TILSKUDSMULIGHEDER

Er du omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F, kan du have mulighed for at søge Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. 

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond. Bemærk dog at AAU ikke har noget med disse tilskudsmuligheder at gøre.

 

ØVRIGE UDGIFTER

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur ca. 1000-1500 kr. pr. semester, forplejning 200 kr. pr. semester samt transport og evt. overnatning.

Fakta

Master i Udsatte Børn og Unge

Varighed

 • September 2019 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • 33.000 kr. pr. semester (gældende for nye studerende fra september 2019)
 • Mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2019
  Kontakt studiet ift. mulighed for at søge om tilskud fra Socialstyrelsen.

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.