Master i udsatte børn og unge

Målgruppe og udbytte

Masteruddannelsen er relevant for alle, der arbejder med udsatte børn og unge.

Socialstyrelsen giver tilskud til studerende inden for nedenstående målgrupper på børn- og ungeområdet:

Den primære målgruppe:

  • Kommunale myndighedsrådgivere og –ledere samt socialfaglige konsulenter.

Den sekundære målgruppe:

  • Ledere, teamledere og andre nøglepersoner i sociale tilbud og indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge, som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere, samt medarbejdere på private og regionale tilbud, hvor der minimum er fem pladser.
  • Ledere, teamledere og andre nøglepersoner i almene tilbud, som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.

Den primære målgruppe har fortrinsret til deltagertilskud, såfremt der er flere studerende, der ansøger, end pladser, der kan tilbydes.

Eksempler på faglige profiler, der falder indenfor målgrupperne, er kommunale børne- og familiechefer, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter, erfarne sagsbehandlere, ledere af leverandørområdet, ledere eller erfarne medarbejdere af opholdssteder og døgninstitutioner, kommunale sundhedsplejersker, speciallærere, læger og jurister på børne- ungeområdet.

Endelig kan uddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.