AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Målgruppe og udbytte

Masteruddannelsen er relevant for alle, der arbejder med udsatte børn og unge jævnfør Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. 

Eksempler på faglige profiler, der falder indenfor målgruppen, er kommunale børne- og familiechefer, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter, erfarne sagsbehandlere, ledere af leverandørområdet, ledere eller erfarne medarbejdere af opholdssteder og døgninstitutioner, kommunale sundhedsplejersker, speciallærere, læger og jurister på børne- ungeområdet.

Endelig kan uddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.