AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Målgruppe

Masteruddannelsen er relevant for alle, der arbejder med udsatte børn og unge jævnfør Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. 

Eksempler på faglige profiler, der falder indenfor målgruppen, er kommunale børne- og familiechefer, faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter, erfarne sagsbehandlere, ledere af leverandørområdet, ledere eller erfarne medarbejdere af opholdssteder og døgninstitutioner, kommunale sundhedsplejersker, speciallærere, læger og jurister på børne- ungeområdet.

 

Endelig kan uddannelsen være velegnet for undervisere i udsatte børn og unge.

 

Vidensbaserede beslutninger til gavn for børn og unge

I Vejen Kommunes Familieafdeling har leder Lene Willumsen stor gavn af sin master i udsatte børn og unge. Hun fortæller, at hun besluttede at tage uddannelsen efter vedtagelsen af Barnets Reform, hvor hun oplevede et behov for at få lov til at arbejde i dybden med tingene og komme helt ind i substansen i lovgivningen. Hun forklarer: ”I dag går vi langt mere systematisk til værks, og vi træffer beslutninger på basis af systematiske analyser og eksakt viden. Det giver os større sikkerhed for at gøre det rigtige.” Lene Willumsen understreger, at overblikket skal bidrage til at opnå forståelse hos de børn, unge og familier, som afdelingen arbejder for og med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Willumsen fra Vejen Kommunes Familieafdeling fik på masteren i udsatte børn og unge mulighed for at arbejde i dybden. Foto: Skøtt Marketing.