AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Kontakt uddannelsen

Studiesekretær
Chilie Maymann Strellner
Tlf.: 9940 7033
E-mail: cms@id.aau.dk

Konstitueret Uddannelsesleder
Lene Tølbøll
Tlf.: 9940 8144
E-mail: lenetb@socsci.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14