AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Evaluering

Nedenstående evalueringsrapporter er foretaget af Oxford Research for Socialstyrelsen, i forbindelse med opstarten af masteruddannelsen i udsatte børn og unge. Evalueringen skal afdække effekten af uddannelsen og skabe den viden, der gør det muligt løbende at udvikle og forbedre uddannelsen. På den måde skal evalueringen være med til at sikre, at uddannelsen bidrager til at opkvalificere medarbejdere på området, således at indsatsen på børne- og ungeområdet opkvalificeres.

Det gælder i alle efteruddannelsessammenhænge, at det er en udfordring at komme tilbage til dagligdagen og ændre praksis og vaner i det daglige arbejde. De opkvalificerede medarbejdere skal støttes i den svære øvelse. Derfor er Oxfords Researchs evaluering ikke kun designet til at vurdere uddannelsens indhold, opbygning og metoder, tilfredsheden med uddannelsen samt betydningen af deltagertilskuddet. Evalueringen sætter også fokus på implementering på arbejdspladsen og dermed på effekten af uddannelsen hos slutbrugerne.

Efterår 2010

Foråret 2011

Efterår 2011

December 2012

Marts 2014

August 2015

Semesterevalueringer

Fra og med foråret 2015 gennemfører MBU uddannelsen semesterevalueringer efter hvert endt semester. Du kan læse proceduren for semesterevaluering på MBU her.