AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Evaluering

 

Semesterevalueringer

Fra og med foråret 2015 gennemfører MBU uddannelsen semesterevalueringer efter hvert endt semester. Semesterevalueringerne bruges i høj grad til at kvalitetssikre og forbedre uddannelsens indhold samt studiemiljøet omkring uddannelsen. Evalueringerne kan også bruges af kommende studerende til at få en ide om, hvor meget tidligere og nuværende  studerende bruger af bl.a. forberedelsestid.

De indkomne svar (både kvantitative og kvalitative) drøftes på studienævnets møder, hvor det også besluttes hvis der er behov for handling på baggrund af svar.