AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Aftagerpanel og studienævn

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge har et aftagerpanel, der er med til at sikre kvaliteten på uddannelsen og bidrage med rådgivning og vejledning i forhold til uddannelsens relevans og indhold. Aftagerpanelet afholder et og højest to møder årligt.

AFTAGERPANEL 

4 årige medlemmer

 • Hanne Manata, Afdelingschef, Aalborg Kommune
 • Mikael Andreasen, Børne- og familiedirektør, Jammerbugt Kommune
 • Marie Kaas (for Natascha Hjorteberg), Fuldmægtig, Socialstyrelsen

2 årige medlemmer

 • Rie Buchardt, Specialkonsulent, Socialstyrelsen
 • Lene Jelsbak Mortensen, Udviklingskonsulent, Frederikshavn Kommune
 • Anette Stamer ørsted, Udviklingskonsulent og projektleder, Aarhus Kommune
 • Chris Hendriksen Severinsen, Daglig leder, Væksthuset 

Formand for panelet

 • Betina Jacobsen, Uddannelsesleder og studienævnsformand for MBU, Aalborg Universitet

Sekretær for panelet

 • Chilie Maymann Strellner, Studie- og studienævnssekretærfor MBU, Aalborg Universitet
  Tlf.: 99407033, mail: cms@socsci.aau.dk

 

Møder i aftagerpanelet - dagsorden og referat

4. februar 2016

Dagsorden og referat

19. marts 2018 

Dagsorden og referat

26. april 2019

Dagsorden og referat

 

Studienævn

Studienævnet for Masteruddannelserne i udsatte børn og unge har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse. Læs mere om studienævnets opgaver i AAU's vedtægter her.

Læs desuden standardforretningsordenen for kollegiale organer ved Aalborg Universitet.

Studienævnets medlemmer

Lærerrepræsentanter:

 • Betina Jacobsen (Formand, AAU)
 • Jan Brødslev Olsen (AAU) (Observatør)
 • Randi Riis Michelsen (AAU)
 • Anne Görlich (AAU)
 • Hanne Hartoft (AAU)

Studenterrepræsentanter:

 • Vakant (Hold 2018)
 • Vakant (Hold 2018)
 • Vakant (Hold 2019)
 • Vakant (Hold 2019)

Studienævnssekretær:

 • Chilie Maymann Strellner

Tlf.: 99407033, mail: cms@socsci.aau.dk 

 

Møder i studienævnet - dagsorden og referat

26. april 2019

Dagsorden og referat

24. oktober 2018

Dagsorden og referat

7. marts 2018

Dagsorden og referat (Aflyst)

11. okotber 2017

Dagsorden og referat

14. marts 2017

Dagsorden og referat

24. oktober 2016

Dagsorden og referat

6. april 2016

Dagsorden og referat

8. juni 2015

Dagsorden og referat