Master i udsatte børn og unge

Indhold

Fagområder og semestre

På alle semestre indgår sociologisk, psykologisk og filosofisk viden om udsatte børn og unge samt viden om læring og organisationers liv og udvikling på forskellige niveauer. Ligesom det retslige grundlag og socialfaglig praksis indgår på alle semestre. Som det fremgår ar figuren er der forskellige temaer for de fire semestre, som er med til at fastlægge det nærmere indhold.

På første semester er der særligt fokus på både det forebyggende arbejde og det tværfaglige samarbejde. Semestret afsluttes med et gruppeprojekt om den analyse af en eller flere sammenhængende børnepolitikker.

På andet semester er der fokus på viden om udsatte børn og familier. Semestret afsluttes med et gruppeprojekt om denne målgruppe og har et særligt fokus på den socialfaglige praksis.

På tredje semester er der fokus på organisationer og faglig ledelse og semestret afsluttes med et individuelt projekt, hvor der arbejdes med forandringsprojekt i egen praksis. Fjerde og sidste semester skrives masterafhandling, hvor der i grupper eller individuelt er frit valg i forhold til emnet.

Fokus for undervisningen

MBU har fokus på både faglig ledelse og viden om børn og unge. Hensigten med uddannelsen er, at faglige ledere, mens de går på uddannelsen, får redskaber til at ”bringe” ny viden tilbage til praksis og sikre, at denne bliver implementeret. Der lægges vægt på at formidle både sociologisk, psykologisk og filosofisk viden om udsatte børn og unge samt viden om læring og organisationers liv og udvikling samt præcisere det retslige grundlag, der danner hele legalitetsgrundlaget for arbejdet.

Endelig sættes der fokus på socialfaglig udøvelse i praksis, som er det fagområde, der skal bidrage til at anvende viden fra alle fagområder til at kvalificere socialfaglige handlinger i ledelsen af det sociale arbejde med udsatte børn og unge. Krav til socialfaglige handlinger, kan som følge af dette defineres på følgende måde: ”Under ansvar for lovgivningens krav og intentioner og fagets etiske grundlag, at omsætte viden til konkret handling i størst muligt samspil med den/de handlingen skal komme til gode.” (Kildedal 2013). Som det fremgår kræves, at det tages hensyn til den lovgivning, der giver legaliteten til handling, ligesom der altid vil være etiske overvejelser forbundet med handlinger i socialt arbejde.

Hvad angår viden, kræves at det sociale arbejde skal bygge på viden og politikere anfører ofte, at det sociale arbejde bør være evidensbaseret, dvs. at arbejdet skal baseres på en sikker viden om, hvilke former for intervention der har de konsekvenser, man tilstræber med indsatsen. Evident viden er dog kun en blandt mange vidensformer i socialt arbejde, der arbejdes med må MBU.