AAU logo

Master i udsatte børn og unge

Adgangskrav

Adgangskravene for optagelse er en relevant akademisk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse, samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relvant erhvervserfaring vil typisk være ledende jobfunktioner inden for det social- og sundhedsfaglige, socialpædagogiske eller undervisningsfaglige arbejde med udsatte børn og unge.

Socialrådgiveruddannelsen er adgangsgivende og den mest relevante, men også uddannelser som pædagog, sundhedsplejerske, lærer, psykolog, sociolog, cand.scient.adm. o.l. kan være adgangsgivende.

Du kan søge om at blive optaget på dispensation, hvis du ikke opfylder det uddannelsesmæssige krav. Vedhæft din dispensationsansøgning når du søger optagelse.