Master i udsatte børn og unge

Adgangskrav

Masteruddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med udsatte børn og unge jævnfør
servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Adgangskravene for optagelse er en relevant akademisk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse, samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Relvant erhvervserfaring vil typisk være ledende jobfunktioner inden for det social- og sundhedsfaglige, socialpædagogiske eller undervisningsfaglige arbejde med udsatte børn og unge.

Du kan søge om at blive optaget på dispensation, hvis du ikke opfylder det uddannelsesmæssige krav. Vedhæft din dispensationsansøgning når du søger optagelse.

Der kan maksimalt optages 35 studerende pr. hold. Det er derfor vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen.