AAU logo

Master i Sundhedsinformatik

Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen i Sundhedsinformatik forudsætter en relevant sundhedsfaglig bachelor-, professionsbachelor-, diplom- eller kandidatuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Universitetet kan give adgang til uddannelsen på dispensation, hvis du ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav men skønnes til på anden vis at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan dog ikke gives dispensation for kravet om min. 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan afholdes en optagelsesprøve for ansøgere, som ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav.