AAU logo

Master i Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Master i Sundhedsinformatik henvender sig til dig med en sundhedsfaglig baggrund, som ønsker mere viden om bl.a. velfærdsinformatik. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. viden om planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationssystemer. På uddannelsen er der fokus på det velfærdsinformatiske arbejde i forbindelse med at borgerne får flere muligheder for at modtage sundhedsydelser i eget hjem, og dermed også være mere uafhængige af fysiske møder med de sundhedsprofessionelle

Du opnår færdigheder i at tilrettelægge arbejdsgange i forbindelse med anvendelse af disse systemer, herunder kritisk at kunne vurdere, hvilke muligheder og begrænsninger der er for anvendelsen af informationsteknologi i sundhedssektoren.

Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik er en 2-årig deltidsuddannelse svarende til ét studenterårsværk (60 ECTS). Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

læs mere

Fakta

Master i Sundhedsinformatik

Varighed

  • Forventes udbudt igen til september 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.