Master i Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Sundhedsinformatik

Der optages ikke studerende i 2018

Master i Sundhedsinformatik henvender sig til dig med en sundhedsfaglig baggrund. Gennem uddannelsen opnår du bl.a. viden om planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationssystemer. Du opnår desuden færdigheder i at tilrettelægge arbejdsgange i forbindelse med anvendelse af disse systemer, herunder kritisk at kunne vurdere, hvilke muligheder og begrænsninger der er for anvendelsen af informationsteknologi i sundhedssektoren.

Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik er en 2-årig deltidsuddannelse svarende til ét studenterårsværk (60 ECTS). Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Fakta

Master i Sundhedsinformatik

Varighed

  • 2 år på deltid. Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • Endnu ikke fastlagt

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.