Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Undervisning

Uddannelsens undervisning foregår som en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion.

Masteruddannelsen indeholder otte undervisningsmoduler, som er fordelt på 3-dages forløb, der afvikles i løbet af de fire semestre, som uddannelsen varer.

NORMERING

Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse der afvikles over 2 år (4 semestre). Uddannelsen er normeret til 60 ECTS point, der svarer til et års heltidsstudier.

Der kan forventes 30 timers arbejde pr. ECTS point, inklusiv undervisning på modulerne, forberedelse til modulerne samt eksamensforberedelse og selve eksamen.