AAU logo

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Undersøgelse af kliniske smerteproblemer - Enkeltfag

Hvis du ikke har behov for en hel masteruddannelse, kan du nøjes med blot at tage et eller flere enkeltmoduler fra uddannelsen.

For at kunne optages på modul 5: "Undersøgelse af kliniske smerteproblemer" kræves det, at du forinden har gennenført modul 1 - 3 fra uddannelsen.

MODUL 5: Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (CASE BASERET PROJEKTMODUL), 10 ECTS

Modulet gennemføres som et projekt med en patientcase fra sundhedsvæsenet. Der indsamles relevante objektive data (demografiske og paraklinikse data, aktuel medicinering, information fra spørgeskemaer mm.) samt relevante subjektive data (fx anamnese). Der vil være fokus på at symptombilledet, diagnosestilling og behandlingsforslag opstilles på baggrund af evidensbaseret forskning præsenteret i den relevante litteratur.

 

Seminardatoer

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Undersøgelse af kliniske smerteproblemer, projektmodul fra 2. semester af Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Varighed

  • Februar 2019 -  juni 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Udskudt til d. 7. januar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.