AAU logo

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte - Enkeltfag

Hvis du ikke har behov for en hel masteruddannelse, kan du nøjes med blot at tage et eller flere enkeltmoduler fra uddannelsen.

For at kunne optages på modul 2: "Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte" kræves det, at du forinden har gennenført modul 1: "Definitioner, klassifikation og udredning af smerte" fra uddannelsen.

MODUL 2: MEDIKAMENTEL OG NON-MEDIKAMENTEL BEHANDLING AF SMERTE, 5 ECTS

Her introduceres, hvordan medikamentel og non-medikamentel smertebehandling kan anvendes til specifikt at påvirke de neurofysiologiske mekanismer, som er aktive i akutte og kroniske smertetilstande – og hvorledes dette kan anvendes i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.

Seminardatoer

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, forplejning, transport og evt. overnatning.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Varighed

  • September 2018 -  januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.