Master i Sexologi

Adgangskrav

Master i Sexologi retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Uddannelsen fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En bacheloruddannelse i medicin eller psykologi, eller 
  • en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, jordemoder, eller
  • en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med klientkontakt efter gennemførelse af den adgangsgivende eksamen. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de uddannelsesmæssige krav, kan du søge om at blive optaget på dispensation. Når du søger om optagelse, skal du angive, at du søger dispensation, og derefter uploade din dispensationsansøgning i ansøgningssystemet. Du skal også uploade dokumentation for dine uddannelsesmæssige kvalifikationer samt for relevant erhvervserfaring.

Optagelse vil i disse tilfælde foregå efter individuel vurdering, hvis du skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Der optages maksimalt 30 studerende på uddannelsen. I tilfælde af flere end 30 ansøgninger sker udvælgelsen på baggrund af en individuel faglig vurdering.

Forhåndsvurdering inden ansøgning

Hvis du ønsker en forhåndsvurdering på, om din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund giver mulighed for optagelse på masteruddannelsen, kan du sende en anmodning om FORHÅNDSTILSAGN til Studienævnet for Medicin.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om, hvilken masteruddannelse, du søger optagelse på, samt beskrivelse af relevant uddannelses- og erhvervsmæssig erfaring. Der skal vedlægges dokumentation ved henvendelsen.