Master of Public Governance

Undervisning

Undervisning

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt for den studerende at vælge mellem forskellige forløb ud fra egne faglige præferencer og ønsker om udvikling af det personlige lederskab. Undervisningen udføres som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte studerendes kompetencebehov.

At være masterstuderende på MPG betyder, ligesom på mange andre masteruddannelser, at man bliver studerende sideløbende med, at man skal passe sit ordinære arbejde. Uddannelsen er derfor tilrettelagt på den måde, at man kun møder frem på universitet i begrænset omfang.

På denne masteruddannelse sker det hovedsagligt på 2 sammenhængende dage ca. 1 gang om måneden, hvor der er forelæsninger, opgaver og projektarbejde. Disse dag er meget intensive, og vi har derfor lagt vægt på, at skabe et optimalt læringsmiljø.

MPG-uddannelsen har fast placering i universitetets store og lyse bygninger Kroghstræde 1 & 3, hvor der både er undervisningslokaler og mulighed for at sidde i de små sofaarrangementer, når der arbejdes med opgaver og projektarbejde.