Master of Public Governance

Jan Bendix Jensen

Socialchef, Socialafdelingen, Social- og Sundhedsforvaltningen
Thisted Kommune

”Jeg oplever, at mine ledere kommer tilbage i ledergruppen med nye ideer og input til, hvordan vi skal agere fremadrettet. De får et bredere udsyn og bliver i stand til at tænke og arbejde langt mere strategisk. Det er tydeligt, at de gennem forløbet får styrket deres analytiske kompetencer, og bliver bedre i stand til at sætte sig ind i en betydelig mængde stof, som de efterfølgende formår at formidle klart og tydeligt til resten af organisationen. ”