AAU logo

Master of Public Governance

Målgruppe

Målgruppe, Master og Public Governance


MPG-uddannelsen retter sig særligt mod kommende nye og erfarne ledere i den offentlige sektor. De studerende på uddannelsen er typisk ledere med et fagligt og personalemæssigt ansvar, der er ansat i staten, regioner, kommuner, hel- og halvoffentlige selskaber og virksomheder eller private organisationer, der udfører opgaver for det offentlige samt ledere, der på anden måde har markante relationer til den offentlige sektor.

Eftersom målgruppen er offentlige ledere, er det et centralt element, at uddannelsen er fleksibel. Som studerende kan du selv tilrettelægge hvilke og hvor mange moduler, du ønsker at følge pr. semester, og rækkefølgen, hvori de enkelte moduler følges. Alle moduler afsluttes med en selvstændig prøve. Uddannelsen kan tilrettelægges som et forløb, der tager min. 2 og max 6 år, og det er ikke et krav for deltagelse i moduer, at man tager hele uddannelsen. Dog er kravene til optagelse på enkeltmoduler de samme som for optagelse på den samlede uddannelse.

Omkring halvdelen af de studerende på MPG-uddannelsen er ansat i kommunerne, en tredjedel i regionerne og omkring en tiendedel i staten. De resterende studerende kommer fra den private sektor og selvejende institutioner.

Knap to tredjedele af de studerende er bosat i Nordjylland, en tredjedel i Midjylland og de resterende i Syddanmark eller på Sjælland.

Udbytte

Hvad er så udbyttet af MPG-uddannelsen?


I den seneste undersøgelse blandt dimittender fra MPG-uddannelsen svarer:

  • 78 procent at de har fået styrket deres teoretiske viden inden for deres område
  • 61 procent at de har fået styrket evnen til at analysere
  • 50 procent at de har fået styrket metodiske færdigheder inden for deres fagområde
  • 42 procent at de har fået styrket evnen til at tilegne sig ny viden
  • 42 procent at de har fået styrket evnen til at formidle skriftligt

Derudover har MPG-uddannelsen også positiv betydning for karriereudviklingen. 50 procent af dimittenderne svarer, at MPG-uddannelsen har betydning for internt avacement på arbejdspladsen. Se dimittendundersøgelsen for 2019.

I foråret 2017 blev der gennemført en stor aftagerundersøgelse blandt 350 topledere med ansvar for rekuttering og efteruddannelse på nord- og midtjyske arbejdspladser.

  • 85 procent af aftagerne vurderer, at der er behov for MPG-uddannelsen
  • 90 procent vurderer, at det har stor betydning at uddannelsen er fleksibelt opbygget
  • 74 procent vurderer, at det har stor betydning at uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.