AAU logo

Master of Public Governance

Kontakt uddannelsen

Uddannelseskoordinator

Thomas Bredgaard (vedr. faglige spørgsmål)
Aalborg Universitet
Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 2605
thomas@dps.aau.dk

Mastersekretariatet

Aalborg Universitet
Institut for Politik og Samfund
Fibigerstræde 13 - lokale 22
9220 Aalborg Ø

Lis Carlsen (vedr. administrative spørgsmål)
Afdelingsleder
Tlf.: 9940 7333
lic@dps.aau.dk

 

studienævnet for masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

 

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14