Master of Public Governance

Fra velfærdsstat til konkurrencestat - valgfag

Baseret på indsigt i de sidste små 30 års reformer af den offentlige sektor skal den studerende arbejde med spørgsmålet om, hvilke ideer der ligger bag reformerne, og hvordan de har indflydelse på, hvordan styring og ledelse af den offentlige sektor har udviklet sig.

De studerende skal beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af ideernes udvikling, ligesom det skal diskuteres, hvorfor og hvordan vurderinger har mobiliseret til en reaktion mod fortsatte reformer, herunder mod det styringsparadigme og den forestilling om ledelse, der udviklet.

Modulet giver en analytisk og beskrivende tilgang til udviklingen med vægt på de aktuelle udfordringer, og retter sig som sådan mod alle med ledelsesopgaver i og af den offentlige sektor - både de politisk folkevalgte, de administrative leder, driftsledere og faglige ledere.

Formålet er at styrke den studerendes indsigt i hvordan forskellige syn på samfund og menneske, egeninteresse og fællesinteresse, ligesom på den offentlige og private sektor har indflydelse på deres hverdag og herunder på deres rolle som ledere i den offentlige sektor.

Du kan læse nærmere om faget Fra velfærdsstat til konkurrencestat (5 ECTS - NY Studieordning) ved at klikke her

Du kan læse nærmere om faget Fra velfærdsstat til konkurrencestat (6 ECTS - GAMMEL Studieordning) ved at klikke her

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Fakta

Fra velfærdsstat til konkurrencestat, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)

Pris

  • 17.700 kr.(ny studieordning)
  • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.