AAU logo

Master of Public Governance

Sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og ledelse - Valgfag

Formål og sigte

Faget har til formål at indføre de studerende til en række sundhedsøkonomiske problemstillinger, bl.a. afregningsordninger med sygehuse og almen praksis, kommunal medfinansiering og økonomiske evaluering.  Sundhedspolitiske problemstillinger drejer sig bl.a. om prioritering, sygehusstruktur, det nære sundhedsvæsen og patientforløb.  De sundhedsøkonomiske og sundhedspolitiske problemstillinger har strategisk og ledelsesmæssig sigte.  Sundhedsledelse fokuserer på sygehusledelse, ledelse af kvalitet og patientforløb.

Det vil være en delvis flerfaglig tilgang med henblik på at kunne analysere og forstå udvalgte sundhedsøkonomiske og sundhedspolitiske problemkredse for at kunne bidrage til udformning af strategier.  De ledelsesmæssige emner sigter mod at give deltagerne indblik i og forståelse af særlige ledelsesmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Indhold

(brøkerne angiver vægtning målt i forhold til 30 klassetimer, der dog i detaljer aftales med de studerende)

 • Incitamenter i afregningsordninger med sygehuse (DRG og alternativer) og almen praksis – 3/30
 • Kommunal medfinansiering:  Incitamenter og kritisk analyse – 1/30
 • Økonomisk evaluering 4/30
 • Prioritering 3/30
 • Sundhedspolitisk analyse 2/30
 • Dagsorden-sætning og pressen:2/30
 • Sygehuse: Planlægning, sygehusstruktur, sygehusbyggeri, akutberedskab (FAM), optimal sygehusstørrelse og samspil med alm. praksis og kommuner: 3/30
 • Udfordringerne i det nære sundhedsvæsen (almen praksis, kommunerne) 3/30
 • Offentlig - privat i sundhedsvæsenet:  1/30
 • Patientforløb, patientlogistik og ledelse af patientforløb:  2/30
 • Kvalitet,  kvalitetsledelse og kvalitetsøkonomi : 2/30
 • Ledelse af fagprofessionelle og hybridledelse:  3/30
 • Ledelse af patientforløb 2/30

Målbeskrivelse

Viden, Kompetencer og Færdigheder

Viden:  Opdateret dybtgående viden om aktuelle danske sundhedsøkonomiske og sundhedspolitiske udfordringer og strategier

Kompetencer: Forstå sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og ledelse i sundhedsvæsenet ud fra en i praksis eksisterende organisatorisk og institutionel ramme og betydningen heraf ved udformning af strategier.  Have forudsætninger for at bevæge sig fra teorier til praktisk analyse   

Færdigheder: Kunne analysere aktuelle nationale og internationale policy-orienterede emner i sundhedsvæsenet ud fra en strategisk-ledelsesmæssig vinkel baseret på et godt kendskab til det danske sundhedsvæsen

Litteratur

Kjeld Møller Pedersen:  Sundhedsøkonomi, Munksgaard 2013 (Uddrag)

HW  Bendix, A. Digmann, P. Jørgensen, KM Pedersen:  Hospitalsledelse – Organisatorisk fænomen og faglig disciplin, (uddrag)

Kjeld Møller Pedersen og Nils Chr. Petersen (red):  Fremtidens Hospital Munksgaard 2014 (uddrag)

J. Mainz, Bartels P, Bek T, KM Pedersen, Krøll V og P. Rhode:  Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard 2012s (uddrag)

Tenna Hasseert Nielsen, God ledelse kan have en positiv effekt på kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser, Ugeskrift for Læger, 50/213 – 3090-3093

Kjeld Møller Pedersen:  Prioritering i sundhedsvæsenet, Munksgaard 2015

Undervisningstidspunkt

Forårssemester - 30 timer

Undervisningsform

Dialogbaseret forelæsninger

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 162 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

prøveform til eksamensbevis

Mundtlig eksamen

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og ledelse, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 6

Pris

 • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.