Master of Public Governance

Strategisk ledelse i offentlig, politisk kontekst - OLM-fag

Modulbeskrivelse

Baseret på grundlæggende tilgange til arbejdet med strategier i offentlige organisationer skal den studerende arbejde med strategi i forhold til organisationens omverden, strategi i forhold til interne forhold i organisationen og samspillet herimellem. Dette sker bl.a. ved gennem hele modulet at knytte strategi og den øvrige organisering/ledelse sammen. Endelig skal den studerende beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af strategis indhold.

Modulet giver en teoretisk forståelse af forskellige strategiske perspektiver med henblik på at styrke den studerendes iagttagelses- og refleksionsevne og lægger vægt på, at den studerende skal kunne veksle mellem flere strategier og forholde sig til mange kontekstuelle pres, dvs. opnå en strategisk fleksibilitet.

På modulet vil de studerende blive præsenteret for forskellige tilgange til strategi, hvor der bl.a. ses på:

 • Strategis historiske rødder
 • Strategi forstået som noget der kan planlægges eller som noget der konstrueres mens vi bevæger os
 • Sammenhængen mellem politik, strategi, organisering og ledelse
 • Strategiske værktøjer
 • Implementering af strategi – herunder organisationskulturens betydning på godt og skidt samt kommunikation ifm. implementering

Eksamen sker i forhold til tre læringsmål:

 1. Forståelse (viden): Forståelsen af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer og centrale begreber herom.
 2. Refleksion (færdighed): Evnen til at skifte mellem teoretiske afbildninger og dermed kunne medreflektere hvordan ethvert tilvalg af strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den iagttagelses-, og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv.
 3. Transformation (kompetence): Evnen til at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse (iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft).

koordinator

Koordinator for modulet er studielektor Karsten Niss (KN), der kan kontaktes på mail niss@hst.aau.dk eller telefon 2811 9933

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk ledelse i offentlig politisk kontekst, obligatorisk modul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2019 - juni 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 17.775 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2018 (ansøgninger til venteliste kan modtages)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.