Master of Public Governance

Organisationspsykologi - Valgfag

Den psykologiske forståelse af organisationer er først og fremmest baseret på socialpsykologien, der handler om samspillet mellem mennesker og om individet i den sociale kontekst. Med den psykologiske indfaldsvinkel følger en opmærksomhed på spørgsmål om udfoldelse/ hæmning, læring/ fortrængning eller trivsel/overbelastning, ofte kædet sammen med distinktioner mellem overfladiske og dybereliggende psykosociale fænomener. Organisationspsykologien har derfor altid fokuseret på, hvordan de organisatoriske strukturer og systemer egentlig udvikles, opretholdes og ændres gennem relationer, interaktion og kommunikation mellem mennesker. Dette sociale samspil betragtes som uløseligt forbundet med deltagernes kulturelle såvel som personlige værdier og betydninger, der stedse forstærkes eller svækkes, bekræftes eller negligeres gennem samspillet.

Organisationspsykologien gør sig således gældende med en udpræget procesopfattelse af det organisatoriske liv: Organisationer bæres af det menneskelige engagement og samarbejde, men præges også af usikkerheden og konflikterne i de sociale relationer. Kurset tematiserer nogle eksempler på dette i form af eksplicitering, refleksion og udvikling af organisatoriske sammenhænge, forståelse og forandring gennem dialog, medarbejderdreven innovation, medarbejderudviklingssamtaler samt håndtering og løsning af konflikter.

Organisationspsykologien er kendetegnet ved begreber, undersøgelser og interventioner, der ikke stiller sig tilfreds med ’den hurtigste og nemmeste løsning’, men forsøger at trænge mere i dybden af de mellemmenneskelige problemer, der forekommer i organisationer. På kurset tager vi emner op som disse: socialpsykologiske begreber, orienteringer og paradigmer i organisationspsykologien, organisatorisk kvalitet, værdiperspektiver, organisatorisk bevidsthed, gruppedynamik, individorienterede og relationelle begreber om ledelse, følelser og motivation i organisationer, mestring og stress i arbejdslivet.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Organisationspsykologi, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 6

Pris

  • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.