AAU logo

Master of Public Governance

Organisationspsykologi - Valgfag

Modulet giver en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologien. Den psykologiske forståelse af organisationer og arbejdsliv er først og fremmest baseret på socialpsykologien, der handler om samspillet mellem mennesker og om individet i den sociale kontekst.

Organisationspsykologien anlægger en udpræget procesopfattelse af det organisatoriske liv: Der fokuseres på, hvordan de organisatoriske strukturer og systemer egentlig udvikles, opretholdes og ændres gennem relationer, interaktion og kommunikation mellem mennesker.

Det sociale samspil i arbejdslivet og i andre organisatoriske sammenhænge betragtes som uløseligt forbundet med deltagernes kulturelle såvel som personlige værdier og betydninger, der stedse forstærkes eller svækkes, bekræftes eller negligeres gennem samspillet. Med denne indfaldsvinkel anlægges en etisk og kritisk opmærksomhed på psykosociale problematikker om læring/ fortrængning, udfoldelse/ hæmning og trivsel/belastning i den organisatoriske kontekst.

Du kan læse nærmere om faget Organisationspsykologi (5 ECTS) ved at klikke her

 

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Organisationspsykologi, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 6

Pris

  • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.