Master of Public Governance

Organisations- og ledelsesfilosofi - Valgmodul

Kursusbeskrivelse

Siden Sokrates gik rundt i Athens gader og snakkede med enhver, der nu havde tid til at blive fanget ind i hans snakke om livets små og store spørgsmål, har der været en særlig tradition i den europæiske kultur for herredømmefrit og via refleksion at forsøge at forstå den sag, man nu har undersøgt. Det er både den tradition, der har ført til opkomsten af de moderne videnskaber samt ytringsfriheden, hvor vi i fællesskab kan være enige og uenige om, hvordan vi skal indrette os i samfundet.

Men det var ikke alle, der var glade for Sokrates, for han blev beskyldt og dømt for at fordærve ungdommen, og siden antikken kan man derfor også se, at der har været en permanent spænding i den vestlige kultur mellem på den ene side det, man kunne kalde refleksion eller sandhedssøgen og på den anden side magten og vanen. Dermed ikke sagt, at sandhed og magt nødvendigvis er i konflikt med hinanden, men omvendt er det nok de færreste ledere, der ikke har prøvet at skulle gennemføre en beslutning, der i hvert fald ikke af alle blevet oplevet som den sandeste og viseste. I velfærdsstatens historie er dette især blevet tilfældet inden for de seneste 10-15 år, hvor økonomistyring og evidensbaserede praksisser i stadig højere grad har erstattet ledelse og traditionel faglighed som den måde, offentlige organisationer organiseres på. 

Som en filosofisk respons til denne udvikling er kurset baseret på følgende præmisser:

 • Mennesket og dermed både lederen og medarbejderen er frie, fornuftige og fortolkende væsener
 • Hvis der ikke skabes organisatorisk rum til, at både ledere og medarbejdere kan udfolde sig som disse frie, fornuftige og fortolkende væsener, der må spørge ind til vaner og implicitte antagelser, så mister organisationen både sin legitimitet samt går glip af et stort kreativt potentiale.
 • Derfor er en central kompetence for enhver offentlig leder, inden for rammerne af politisk bestemte mål og strukturer, at skabe dialogiske rum, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab og med tankefrihed undersøger de temaer, de er sammen om og skal lykkes med via arbejdet.

I forlængelse heraf er kurset bygget op på den måde, at det først introducerer til, hvad det overhovedet vil sige, at mennesket er et frit, forstående og fortolkende væsen. På den baggrund tegner kurset derefter en bue, hvor følgende underpunkter behandles:

 • Betydningen af at skabe organisatorisk rum for kritik og fri refleksion
 • Hvordan man historisk set har tænkt om mennesker, organisationer og ledelse.
 • Organisationens formål i lyset af konkurrencestatens logikker
 • Hierarkiet mellem forskellige vidensformer i evidensens tidsalder
 • Ledelse af frie, fornuftige og fortolkende væsener
 • Introduktion til og træning af, hvordan man som leder konkret kan facilitere filosofiske dialoger i en organisatorisk kontekst.
 • Den enkelte offentlige institution i den større samfundsmæssige sammenhæng ud fra et CSR-perspektiv

Derved er det kursets overordnede mål, via den filosofiske og samfundsvidenskabelige tradition, at introducere til, hvad kritik og refleksion er, hvorfor de er vigtig i konteksten af offentlig organisationer, og hvordan man som leder kan facilitere filosofiske dialoger, hvor kritikken og refleksionen får lov at folde sig ud.  

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Organisations- og ledelsesfilosofi, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 6

Pris

 • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.