Master of Public Governance

Organisation og innovation - Valgfag

Baggrund

Udviklingen i den offentlige sektors politiske og administrative strukturer og i de opgaver, det offentlige varetager, har medført et stadigt stigende behov for kommunikation og samordning på tværs af enheder og niveauer. Det gælder både på tværs af forskellige offentlige sektorer, på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer, på tværs af organisationer inden for de enkelte sektorer og på tværs af lokale, regionale, nationale og internationale niveauer. Det bliver sværere og sværere for den enkelte offentlige organisation, men også for enkeltsektoren og det enkelte politiske niveau at løse aktuelle og fremtidige udfordringer alene.

Udfordringerne er komplekse og hænger sammen på tværs af organisatoriske grænser. Vi ser det overalt, f.eks. i forbindelse med patientbehandling, sygdomsforebyggelse, distriktspsykiatri, ældreforsorg, aktivering og jobskabelse, teknik- og miljøopgaver samt udvikling af komplekse IT-systemer, velfærdsteknologier og mange andre innovationsprojekter.  Lykkes det ikke at skabe sammenhæng i opgaveløsningen ser vi kassetænkning, domænekonflikter og samarbejde om laveste fællesnævner - med fragmenteret opgaveløsning, uløste opgaver, dårlig ressourceudnyttelse og manglende læring som resultat.

Begreber som netværkssamarbejde, koordination og integration på tværs samt læring, videndeling og innovation på tværs, står derfor i stigende grad højt på dagsordenen. Nye samspilsformer ser dagens lys i disse år. Samspilsformerne er mangeartede, men stiller samlet set nye krav til ledelse og medarbejdere og til organiseringen af offentlige organisationer.

Programmets formål er at præsentere en række interorganisatoriske modeller og teorier samt forskningsbaserede cases, med henblik på at identificere og forstå karakteren af disse tværorganisatoriske problemstillinger og diskutere mulighederne for at håndtere dem.

Undervisningsform: dialogbaserede forelæsninger med generelle teoretiske elementer i kombination med gennemgang og diskussioner af cases og deltagererfaringer/deltager cases. Konkrete deltagerbidrag forventes at stige i løbet af modulet.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Organisering og innovation på tværs, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 6

Pris

  • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.