AAU logo

Master of Public Governance

Økonomi og ledelse - Valgfag

**bemærk forudsætning for deltagelse i dette modul, er at offentlig styring, skal være bestået**

Læringsmål


Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og overblik over design og udvikling af økonomistyringsmodeller.
 • omkostningsomkostningsbegreber, omkostningsfordelinger, budget- og tildelingsmodeller, takstmodeller samt benchmarking.     

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af økonomisty-ringsprincipper og økonomistyringsmodeller.
 • at identificere, hvorledes økonomistyringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at stille forslag til ændringer af økonomistyring, så der tages hensyn til de konkrete strukturer og politikker, der er relevant for den enkelte organisation.
 • at deltage i udvikling af koncepter for nye budget- og tildelingsmodeller.

Du kan læse nærmere om faget Økonomi og ledelse (5 ECTS) ved at klikke her

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Økonomi og ledelse, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5 (ny studieordning)
 • 6 (gl. studieordning)

Pris

 • 17.700 kr.(ny studieordning)
 • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.