AAU logo

Master of Public Governance

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen - Valgfag

**bemærk: forudsætning for deltagelse i dette modul er, at modulet offentlig styring forinden er bestået**

Læringsmål


Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og overblik over design og udvikling af økonomistyringsmodeller.
 • omkostningsomkostningsbegreber, omkostningsfordelinger, budget- og tildelingsmodeller, takstmodeller samt benchmarking.     

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere fordele og ulemper ved konkrete udformninger af økonomisty-ringsprincipper og økonomistyringsmodeller.
 • at identificere, hvorledes økonomistyringsmodeller kan ændres, samt hvilke konsekvenser dette vil have for incitamenter og adfærd.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at stille forslag til ændringer af økonomistyring, så der tages hensyn til de konkrete strukturer og politikker, der er relevant for den enkelte organisation.
 • at deltage i udvikling af koncepter for nye budget- og tildelingsmodeller.

Du kan læse nærmere om faget "Økonomi og ledelse" (5 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5 (ny studieordning)
 • 6 (gl. studieordning)

Pris

 • 17.700 kr.(ny studieordning)
 • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.