AAU logo

Master of Public Governance

Masterprojektmodul

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

 • og forståelse for offentlige ledelse, styring og organisationer, som er baseret på højeste nationale og internationale forskning.
 • værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer og politikområder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

 • at mestre fagområdets teorier, metoder og redskaber samt være i stand til at vurdere og vælge imellem teorier, metoder og redskaber i forhold til analyse af konkrete ledelsesfaglige problemstillinger.
 • formidle fagområdets viden til både fagfæller og ikke-specialister og demonstrere evne til at arbejde problembaseret og projektorienteret.

Kompetencer

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer i:

 • at identificere udviklingsbehov og handlemuligheder, formulere og omsætte visioner og strategier til handling, herunder at balancere krav om effektivitet og kvalitet, gennemføre forandringer i praksis og sikre målrettet drift.
 • at reflektere over egne iagttagelses- og handlemuligheder, egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis.
 • at udvikle personlige kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder og bevidsthed om de kontekster og relationer man indgår i.

Du kan læse nærmere om faget Masterprojekt (12 ECTS) ved at klikke her

 

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Masterprojekt, afsluttende modul på Master of Public Governance

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 12

Pris

 • 24.650 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2019 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.