AAU logo

Master of Public Governance

Ledelsesfagligt grundforløb

Gennem modulet opnår du viden om teorier om ledelse generelt og teorier om offentlig ledelse specifikt, samt kendskab til grundlæggende udvikliklingstræk og nuværende kendetegn ved den danske offentlige sektor.

Du opnår færdigheder i at oversætte og drage implikationer af teorier og empirisk viden fra faget i relation til at forstå din egen ledelseskontekst og ledelsespraksis.

Du opnår kompetencer til at reflektere over ændringer i din egen ledelsespraksis og på den baggrund udarbejde en personlig udviklingsplan, der inkluderer overvejelser om MPG-forløbet, den personlige udvikling og det, at være leder generelt.

Pædagogisk veksles mellem faglige oplæg (forelæsninger), gruppearbejde og -øvelser og arbejde med den individuelle udviklings- og studieplan. Der lægges vægt på en problemorienteret pædagogik, hvor der skal være rig mulighed for at bringe teoretisk faglige elementer i spil i forhold til de studerendes egne, konkrete arbejdskontekster og problemer.

Du kan læse nærmere om faget "Ledelsesfagligt grundforløb" - LFG (5 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur og transport.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Comwell, Rebild og er med overnatning.

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Ledelsesfagligt grundforløb, grundmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 27.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2020 (ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.