Master of Public Governance

Ledelse af reform og forandring - OLM-fag

På modulet opnår du viden om og forståelse for centrale begreber og temaer inden for reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst. Du opnår kompetencer til analytisk at reflektere over din egen forandringsledelsespraksis, når konkrete forandringsprocesser i en offentlig og politisk kontekst skal tilrettelægges og gennemføres. Og du opnår færdigheder i skriftligt og mundtligt at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer.

I undervisningen kombineres forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppediskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum. Cases vil blive præsenteret af eksterne undervisere. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne fordyber sig i ny viden og bliver udfordret af at forholde sig til egne cases og til cases, som udspiller sig udenfor egen organisation. 

Du kan læse nærmere om faget "Ledelse af reform og forandring" (5 ECTS) her.

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Fakta

Ledelse af reform og forandring, obligatorisk modul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2021 - januar 2022

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Modulet sættes i gang. Der er ledige pladser, så ansøgninger modtages fortsat

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.