Master of Public Governance

Ledelse af organisering og innovation på tværs - valgfag

Ledelse og innovation på tværs af professioner og organisatoriske grænser er i de seneste årtier kommet mere og mere i fokus inden for offentlig ledelse. De næsten altdominerende NPM perspektiver er i stigende grad udfordret af en række nye paradigmer og begreber som Governance, netværsledelse, grænsekrydsende ledelse, samskabelse, partnerskaber, relationel koordinering og interorganisatorisk ledelse under usikkerhed og disruption.

Udfordringerne er komplekse og hænger sammen på tværs af organisatoriske grænser. Lykkes det ikke at skabe sammenhæng i opgaveløsningen ser vi kassetænkning, domænekonflikter og samarbejde om laveste fællesnævner - med fragmenteret opgaveløsning, uløste opgaver, dårlig ressourceudnyttelse og manglende læring som resultat.

Modulets formål er at præsentere en række interorganisatoriske modeller og teorier samt forskningsbaserede cases, med henblik på at identificere og forstå karakteren af disse tværorganisatoriske problemstillinger og diskutere mulighederne for at håndtere dem.

Du kan læse nærmere om valgmodulet "Ledelse af organisering og innovation på tværs" (5 ECTS) her.

Du kan læse nærmere om valgmodulet "Ledelse af organisering og innovation på tværs" (6 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Fakta

Ledelse af organisering og innovation på tværs, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)

Pris

  • 17.775 kr.(ny studieordning)
  • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.