Master of Public Governance

Kommunikation og ledelse - OLM-fag

Gennem modulet opnår du viden om og forståelse for kommunikationens betydning og former i et moderne, kommunikativt differentieret samfund og i en offentlig og politisk kontekst.

Du opnår færdigheder i strategisk kommunikation af visioner, mål og handlinger samt at afkode andres kommunikation via analyse og anvendelse af konkrete kommunikationsformer, redskaber og medier.

Du opnår kompetencer til at kommunikere proaktivt og strategisk i komplekse ledelsesprocesser samt evne til at reflektere over konsekvenserne af dine egne kommunikationshandlinger, -medier, -redskaber og -kontekst.

Modulet består af tre dele:

1. del: Kommunikation generelt og kommunikation i en politisk kontekst.

2. del: Kommunikative muligheder i en offentlig, politisk styret kontekst. Der arbejdes både med den interne (med medarbejdere) og den eksterne kommunikation med bl.a. borgerkontakt og fokus på omdømme.

3. del: Kommunikative udfordringer i en offentlig, politisk styret organisation, herunder krisekommunikation, omdømmeldelse og strategier i den digitale kontekst.

Du kan læse nærmere om faget "Kommunikation og ledelse" (5 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kommunikation og ledelse, obligatorisk modul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 17.775 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.