AAU logo

Master of Public Governance

Kommunal ledelse og organisering - Valgfag

Kommunal ledelse og organisering

Modulet er et valgfag og henvender sig primært til kommunale ledere og ledere i den offentlige og private sektor med et tæt samarbejde med kommunerne.

På tre to dages seminarer vil oplæg om udviklingstendenser indenfor temaer af vital betydning for kommunerne danne udgangspunkt for diskussioner om implikationer for kommunernes ledelse.
Modulet bygger på en forståelse af ledelse, der understreger betydningen af kontekst og konkret organisations- og omverdens analyse. I forhold til andre valgfag vil der således i højere grad blive taget udgangspunkt i den situation som kommunale ledere står i.

Deltagerne vil arbejde med at oversætte generelle udfordringer og udviklingstendenser til konkrete praktiske konsekvenser for ledelse i deres kommune. Spørgsmålet om hvorledes ledelsen kan forholde sig til og påvirke udviklingen vil være centralt.
Det vil være en fordel for deltagerne, hvis man deltager mere end en leder fra den samme kommune.
Modulets temaer vil blandt andet være:

 • Overordnede udviklingstendenser i velfærdsstatens udvikling og styring
 • Udviklingstendenser i kommunens rolle i lokalsamfundet
 • Udviklingstendenser i samspillet mellem politik og forvaltning
 • Udviklingstendenser i kommunal ledelse og organisering
 • Udviklingstendenser i markedsgørelse og andre NPM tiltag
 • Udviklingstendenser i post-NPM tiltag såsom strategisk ledelse, samskabelse, innovation og digitalisering

Professor Morten Balle Hansen, Institut for statskundskab, Aalborg Universitet, er modulkoordinator, holder oplæg, deltager i de fleste/alle seminarer og fører de studerende til eksamen.

Professor Jørgen Goul Andersen, Institut for statskundskab, Aalborg Universitet holder oplæg om regional dynamik og ulighed og udviklingstendenser i velfærdsstaten.

Herudover vil forskere, eksperter og praktikere indenfor de forskellige temaer holde oplæg og deltage i diskussioner med deltagerne.

Fagets maksimale antal deltagere er 30 og faget oprettes kun, hvis der er minimum 10 deltagere.

Faget er på 6 ECTS og afsluttes med en synopsis på maksimalt 5 sider der afleveres. Synopsen er udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Faget bedømmes efter 7-trins skalaen.

Præcise datoer for de tre seminarer (i alt 6 dage) og eksamen fastlægges senere.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kommunal ledelse og organisering, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 6

Pris

 • 20.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.