AAU logo

Master of Public Governance

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence - Valgfag

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale. Dette skal ske på baggrund af den viden, som er erhvervet i de obligatoriske ledelsesfaglige moduler.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne fremlægge og forklare modulets begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.
 • at fremlægge og diskutere analystiske og metodiske aspekter af studiet af kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer, herunder kritisk kunne vurdere bidrag til litteraturen herom.
 • at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale.
 • at fremlægge og forklare disse begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at formulere en kort sammenfatning/præsentation af modulets relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse, men med et selvvalgt tema.

Du kan læse nærmere om faget Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence (5 ECTS) ved at klikke her

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • September 2018 - januar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.