AAU logo

Master of Public Governance

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence - Valgfag

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale. Dette skal ske på baggrund af den viden, som er erhvervet i de obligatoriske ledelsesfaglige moduler.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne fremlægge og forklare modulets begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.
 • at fremlægge og diskutere analystiske og metodiske aspekter af studiet af kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer, herunder kritisk kunne vurdere bidrag til litteraturen herom.
 • at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale.
 • at fremlægge og forklare disse begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at formulere en kort sammenfatning/præsentation af modulets relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse, men med et selvvalgt tema.

Du kan læse nærmere om faget "Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence" (5 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • 1 semester
  Næste udbud oplyses hurtigst muligt

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5 (ny studieordning)
 • 6 (gl. studieordning)

Pris

 • 17.775 kr. (ny studieordning)
 • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.