Master of Public Governance

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence - Valgfag

Kursus ved Henning Jørgensen, Morten Lassen og Hanne Kathrine Krogstrup,

MPG-uddannelsen, AAU, efteråret 2017

Gennem de seneste fire årtier har der været mange skift af begreber, forståelser og opgavebeskrivelser i det offentlige. Gennem de seneste par år er der i kommuner og regioner ved at blive enighed om, at en ny måde at se opgaver og arbejdsmåder på, skal udvikles ud fra et begreb om ”kerneopgaver”. Det er også set som del af ”virksomhedens sociale kapital”, der er gået hen og blevet en populær semantisk magnet for diskussioner af, hvordan man løser samarbejdsproblemer i offentlige institutioner. Der udbydes ligefrem værktøjer og metoder til at få en fælles forståelse af kerneopgaven i institutionerne, som samtidig kan guide den daglige praksis.

Udadtil er der i det offentlige kommet et samtidigt krav om at dyrke ”samskabelse” meget mere, dvs. gennemføre en form for ko-produktion med servicebrugere, der i stigende grad skal have indflydelse på, hvordan serviceproduktionen tilrettelægges og gennemføres. Til samskabelse knyttes ydermere et krav ønske eller krav om øget tværfaglighed i de offentlige opgaveløsninger. Gamle ”siloer” skal brydes ned, og nye tværgående samarbejder mellem faggrupper og ledelser skal se dagens lys med bevidsthed om, at ”man er til for brugerne”.

Kursusrækken vil se kritisk på disse nyere begreber og forståelser af, hvordan arbejdet i det offentlige skal tilrettelægges og opskrifterne på, hvordan samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og disse indbyrdes skal gennemføres. Kurset gennemføres også ud fra en erkendelse af, at tværfaglige løsninger inden for de etablerede forståelseshorisonter ikke nemt bliver fundet. Med begreber om ”koblingskompetencer” søges et nyt forudsætningsgrundlag for tværgående samarbejder indfanget. Det vil også stille krav til kvalificeringen af de offentlige ansatte og deres ledelser.

Der gives konkrete eksempler på samarbejder og ko-produktioner, ligesom det søges påvist, hvordan og hvorfor forskellige handlepraksisser og interesseperspektiver ikke restløst går op i de nye begreber om kernopgaver og samskabelse.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.