Master of Public Governance

Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice - valgfag

Modulet beskæftiger sig med behov og betingelser for innovation i den offentlige sektor med særlig betoning af potentialerne ved en stærkere inddragelse af medarbejdere og brugere. Om end fokus især er på betydningen af frontmedarbejdernes rolle og borgerinddragelse for at udvikle effektive og responsive services, så arbejdes der også med, hvordan disse hænger sammen med politiske prioriteringer, intra- og interorganisatoriske rammebetingelser og ledelse. 

Modulet præsenterer i den sammenhæng teorier og begreber om frontlinje praksis (samt ledelsen heraf) og borgerinddragelse.

Forløbet vil løbende forholde sig til spørgsmålet: Kan der, og i givet fald hvordan, skabes nye innovative, effektive og responsive løsninger gennem udvikling af frontlinjepraksis og borgerinddragelse?   

Du kan læse nærmere om faget "Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice" (5 ECTS) her.

Du kan læse nærmere om faget "Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice" (6 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Fakta

Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • September 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)

Pris

  • 17.775 kr. (ny studieordning)
  • 21.240 kr. (gl. studieordning)

Ansøgningsfrist

  • 1. maj 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.