Master of Public Governance

Innovation af velfærdsservice - valgfag

Innovation af velfærdsservice med særlig fokus på frontlinjemedarbejdere og borgerinddragelse

Modulet beskæftiger sig med behov og betingelser for innovation i den offentlige sektor.

Det indebærer blandt andet et fokus på sammenhængen mellem politiske prioriteringer, intra- og interorganisatoriske  rammer, medarbejderinvolvering og borgernes rolle.

Der vil være et særligt fokus på betydningen af frontmedarbejdernes rolle og borgerinddragelse for effektive og responsive services.

Modulet præsenterer i den sammenhæng teorier og begreber om frontlinje praksis (samt ledelsen heraf) og borgerinddragelse.

Forløbet vil løbende forholde sig til spørgsmålet: Kan der, og i givet fald hvordan, skabes nye innovative, effektive og responsive løsninger gennem udvikling af frontlinjepraksis og borgerinddragelse?  

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Innovation af velfærdsservice med særligt fokus på frontlinjemedarbejdere og borgerinddragelse, valgmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2019 - juni 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.