AAU logo

Master of Public Governance

Forskningsdesign og -metode - grundmodul

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.
 • om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.
 • om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.   

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser.
 • at anvende viden fra modulet til at vurdere andres samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

 • at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.
 • at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor offentlig ledelse.
 • at tage stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.  

Du kan læse nærmere om faget "Forskningsdesign og -metode" (3 ECTS) her.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Forskningsdesign og -metode, grundmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 3

Pris

 • 10.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.