AAU logo

Master of Public Governance

Forskningsdesign og metode - grundmodul

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.
 • om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.
 • om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.   

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser.
 • at anvende viden fra modulet til at vurdere andres samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

 • at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.
 • at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor offentlig ledelse.
 • at tage stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.  

Du kan læse nærmere om faget Forskningsdesign og metode (3 ECTS) ved at klikke her

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Forskningsdesign og metode, grundmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 3

Pris

 • 10.850 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2019 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.