Master of Public Governance

Indhold

Master of Public Governance er normeret til 60 ECTS (hvilket svarer til et års fuldtidsstudie) og består af følgende elementer:

 Modul

 ECTS

 Ledelsesfagligt grundforløb (LFG)  5
 Personligt udviklingsforløb (PUF)  5
 Forskningsdesign og metode  3
 Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (OLM)  20 (fire moduler á 5 ECTS per modul)
 Valgfrie moduler  15 (tre moduler á 5 ECTS per modul)
 Masterprojekt  12

 I alt

 60

Et ECTS-point svarer til cirka 27 arbejdstimer, dvs. et modul på f.eks. 5 ECTS-point svarer til 135 arbejdstimer. Dette inkluderer seminarer på AAU (typisk 3 gange 2 arbejdsdage per modul) forberedelse, opgaveskrivning og eksamen.

Moduludbud forår, efterår 2021 og forår 2022

Forår 2021

 Grundmoduler/obligatoriske

 Modulansvarlig

 Personligt udviklingsforløb (PUF)  Anja Thomassen
 Forskningsdesign og -metode (3 ECTS)  Kristian Kongshøj / Mathias Herup

 olm-fag

 
 Offentlig styring  Per Nikolaj Bukh
 Strategisk ledelse  Karsten Niss

 valgfag

 
 Ledelse af offentlig digitalisering   Jeppe Agger Nielsen
 Paradoksledelse – at navigere i spændingsfelter  Jan Heiberg
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen / Johannes Andersen

efterår 2021 (foreløbig)

 grundmodler/obligatoriske

 modulansvarlig

 Personligt udviklingsforløb (PUF) fortsat fra forår 2021  Anja Thomassen
 Ledelsesfagligt grundforløb (LFG)  Morten Balle Hansen

 OLM-fag

 
 Personligt lederskab og coaching  Marita Svane
 Ledelse af reform og forandring   Marie Østergaard Møller
 Kommunikation og ledelse  Johannes Andersen

 valgfag

 
 Økonomi og ledelse  Per Nikolaj Bukh
 Evaluering, performance og offentlig ledelse   Thomas Bredgaard
 Forvaltningsret for offentlige ledere  Steen Bønsing
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen / Jan Heiberg

forår 2022 (foreløbig)

 grundmodler/obligatoriske

 modulansvarlig

 Personligt udviklingsforløb (PUF)   Anja Thomassen
 Forskningsdesign og -metode (3 ECTS)  Kristian Kongshøj / Mathias Herup

 OLM-fag

 
 Offentlig styring  Per Nikolaj Bukh
 Strategisk ledelse  Karsten Niss
 Strategisk HRM  Marita Svane / Louise Møller Pedersen

 valgfag

 
 Paradoksledelse – at navigere i spændingsfelter  Jan Heiberg
 Ledelse af fagprofessionelle  Marie Østergaard Møller
 Bæredygtig ledelse i offentlige Organisationer  Kenneth Mølbjerg Jørgensen
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen / Jan Heiberg

(Forbehold for ændringer).

Der optages max. 35 studerende pr. modul efter først-til-mølle princippet, på nær på modulerne "Ledelsesfagligt grundforløb", "Personligt udviklingsforløb" og "Masterprojekt", hvor der ikke er fastsat et maximum deltagerantal.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (se evt. loginvejledningen s. 2, som du finder i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse").

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på MPG modulerne enkeltvist.

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du derfor vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Enkeltfag Diplom/Master
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med alle søgbare moduler det pågældende semester. Vælg det ønskede modul og færdiggør din ansøgning. Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét modul, skal du oprette en ansøgning for hvert modul.