AAU logo

Master of Public Governance

Indhold

Master of Public Governance er normeret til 60 ECTS (hvilket svarer til et års fuldtidsstudie) og består af følgende elementer:

 Modul

 ECTS

 Ledelsesfagligt grundforløb (LFG)  5
 Personligt udviklingsforløb (PUF)  5
 Forskningsdesign og metode  3
 Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (OLM)  20 (fire moduler á 5 ECTS per modul)
 Valgfrie moduler  15 (tre moduler á 5 ECTS per modul)
 Masterprojekt  12

 I alt

 60

Et ECTS-point svarer til cirka 27 arbejdstimer, dvs. et modul på f.eks. 5 ECTS-point svarer til 135 arbejdstimer. Dette inkluderer seminarer på AAU (typisk 3 gange 2 arbejdsdage per modul) forberedelse, opgaveskrivning og eksamen.

Moduludbud efterår 2020 samt forår og efterår 2021

efterår 2020

 OLM-FAG & LFG

 Personligt udviklingsforløb (PUF) fortsat fra forår 2020  Anja Thomassen
 Ledelsesfagligt grundforløb (LFG)  Morten Balle Hansen
 Ledelse af reform og forandring  Marie Østergaard Møller
 Personligt lederskab og coaching  Kenneth Mølbjerg Jørgensen

 valgfag

 Forandrings- og projektledelse  Karsten Niss
 Ledelse af medarbejder- og brugerdrevet innovation af velfærdsservice  Flemming Larsen / Dorthe Caswell
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen / Johannes Andersen

Forår 2021 (foreløbig)

 Grundmoduler/obligatoriske

 
 Personligt udviklingsforløb (PUF)  Anja Thomassen
 Forskningsdesign og -metode (3 ECTS)  Stine Rasmussen

 olm-fag

 
 Offentlig styring  Per Nikolaj Bukh
 Strategisk ledelse  Karsten Niss
 Strategisk HRM  Kenneth Mølbjerg Jørgensen

 valgfag

 
 Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence  Henning Jørgensen
 Ledelse af offentlig digitalisering   Jeppe Agger Nielsen
 Verdensmål og offentlig ledelse   Kenneth Mølbjerg Jørgensen
 Paradoksledelse – at navigere i spændingsfelter  Jan Heiberg
   
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen / Johannes Andersen

efterår 2021 (foreløbig)

 grundmodler/obligatoriske

 
 Personligt udviklingsforløb (PUF) fortsat fra forår 2021  Anja Thomassen
 Ledelsesfagligt grundforløb (LFG)  Morten Balle Hansen

 OLM-fag

 
 Personligt lederskab og coaching  Kenneth Mølbjerg Jørgensen
 Ledelse af reform og forandring   Marie Østergaard Møller
 Kommunikation og ledelse  Johannes Andersen

 valgfag

 
 Økonomi og ledelse  Per Nikolaj Bukh
 Evaluering, performance og offentlig ledelse   Thomas Bredgaard
 Forvaltningsret for offentlig ledere  Steen Bønsing
 MASTERMODULET  Stine Rasmussen/Johannes Andersen

(Forbehold for ændringer).

Der optages max. 35 studerende pr. modul efter først-til-mølle princippet, på nær på modulerne "Ledelsesfagligt grundforløb", "Personligt udviklingsforløb" og "Masterprojekt", hvor der ikke er fastsat et maximum deltagerantal.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (se evt. loginvejledningen s. 2, som du finder i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor til højre).

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på MPG modulerne enkeltvist.

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du derfor vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Enkeltfag Diplom/Master
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med alle søgbare moduler det pågældende semester. Vælg det ønskede modul og færdiggør din ansøgning. Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét modul, skal du oprette en ansøgning for hvert modul.