Master of Public Governance

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen består af to dele: Der stilles både krav om et bestemt uddannelsesniveau samt krav om relevant erhvervserfaring.

Uddannelsesniveau

Følgende uddannelser er adgangsgivende til MPG-uddannelsen:

  • En bacheloruddannelse (BSc) f.eks. i statskundskab, jura eller økonomi
  • En professionsbacheloruddannelse f.eks. inden for pædagogik, undervisning, sygepleje eller socialrådgiver
  • En diplomuddannelse i ledelse.

Relevant erhvervserfaring

Der er desuden et krav om mindst to års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen skal indeholde erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Ved vurderingen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på, at din erhvervserfaring som helhed er relevant for uddannelsen.

Hvis du ikke har en af de ovenfor anførte uddannelser, og du mener at have tilsvarende og relevante forudsætninger, kan du søge dispensation for den uddannelsesmæssige del af adgangskravet. Der kan ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.

bemærk:

Deltagelse på modulet "Personligt udviklingsforløb" forudsætter, at du forinden har afsluttet MPG modulet "Ledelsesfagligt grundforløb".

Deltagelse på modulet "Økonomi og ledelse" forudsætter, at du forinden har afsluttet MPG modulet "Offentlig styring".