AAU logo

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Læring og coaching i teori og praksis - Enkeltmodul

Dette modul beskæftiger sig med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Den interpersonelle dynamik, der kan udspille sig mellem samtalens to parter, perspektiveres gennem et udvalg af forståelsesrammer. Du får vejledning og støtte i at udvikle en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

enkeltmodulstuderende

Det overordnede undervisningstema for det første semester af Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring som modulet udgør, hedder 'Læring og coaching i interpersonelle relationer', (15 ECTS).

Som enkeltmodulstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen. Optagelsekravene er derfor de samme som til hele masteruddannelsen. Læs om hele Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring.

INDHOLD

Emnerne på de tre undervisningsseminarer vil være:

HVAD ER COACHING?

Masteruddannelsens første seminar-komponent vil være udformet som en præsentation af coaching-begrebet i tid og rum. Coaching tilhører en større familie af støtte- og hjælpersamtaler, som er udviklet og sat i system gennem de seneste godt 100 år. Inden for dette familieskab, hvad er da coachingsamtalens særkende? Hvad er baggrunden for, at coaching opstår og breder sig med kometagtig hast på netop det tidspunkt i historien, hvor det sker?

HVAD ER SAMTALER?

Coaching er en samtalebaseret aktivitet, og denne del af seminaret vil zoome ind på grundlæggende forhold i samtaler. Du vil blive præsenteret for en sprogbrugsteoretisk tilgang og introduceret til analyseredskaber, som bl.a. kan bruges til analyse af egen og andres coaching.

HVAD ER LÆRING?

Læring er en proces, der på grundlag af tilegnet viden styrker vore muligheder for at handle. Formålet er at introducere begrebet, herunder hvad begrebet almindeligvis anvendes til. Læringsteorierne udgør et meget omfattende og spraglet felt. På seminaret vil der blive sat fokus på nogle få, men centrale forskelle mellem de mangfoldige tilgange til processen.

INTRODUKTION TIL DIALOGISK OG SYSTEMISK COACHING

Vi går i dybden med to tilgange til coaching – den dialogiske og den systemiske. Dialogisk coaching er udviklet som samtaletradition på Center for Dialog og Organisation. Systemisk coaching er udviklet i Konsulenthuset Attractor. Tilsammen siger de noget væsentligt om variationsbredden på coachingfeltet. Vi vil begrunde vores valg af coachingtraditioner og argumentere for hypotesen: “Purpose drives practice”. Vi opfatter med andre ord ikke coaching som blot en eller flere metoder, som man kan lære som udvendige teknikker og mixe efter forgodtbefindende. Coachingens konkrete praksis hænger sammen med den teoretiske og videnskabsteoretiske forankring. Det ønsker vi skal være et vigtigt omdrejningspunkt.

DIALOGEN I FILOSOFIHISTORISK PERSPEKTIV

Platons dialoger forandrede verden. Siden har dialogen stået som et ideal. Mange har siden søgt påny at skrive dialoger, uden at det dog rigtigt er lykkedes. Med Martin Bubers arbejder kommer dialogen pludselig tilbage og formulerer et moderne humanistisk alternativ til absolutisme og relativisme.

Seminardatoer

Seminarerne varer som regel fra torsdag morgen til fredag aften. Seminarerne finder sted i henholdsvis Aalborg og København.

Seminarerne er placeret i disse to byer for at gøre det så let som muligt at deltage i seminarerne, uanset hvor i landet man kommer fra. For alle tre undervisningssteder gælder, at de er let tilgængelige med både offentlig transport, bil og fly.
 

SEMINARDAGE forår 2020, TORSDAG KL. 9.30 – FREDAG KL. 18.00

  • 1. seminar: 6. og 7. februar – Aalborg
  • 2. seminar: 19. og 20. marts – Aalborg
  • 3. seminar: 14. og 15. maj – København
  • Aflevering – 29. maj
  • Eksamen – 23., 24. og 25. juni

 

VEJLEDNINGSDAGE

I løbet af dette 1. semester gennemføres der vejledning individuelt eller i grupper samt én individuel coachingsamtale af en times varighed. De studerende aftaler i samråd med vejleder, hvor og hvornår vejledningen skal foregå. Coachingen foregår som regel i Aalborg, Aarhus eller København efter aftale med den tildelte coach.

Øvrige udgifter

PRISER FOR OPHOLD OG FORPLEJNING PR. SEMINAR

Betaling for ophold og forplejning på konferencecentrene er ikke inkluderet i deltagerbetalingen. Udgifter til dette vil blive opkrævet separat, efter at du er optaget på uddannelsen.

2020/2021

Ophold og forplejning
Aalborg: ca. 2.000 kr.
København: ca. 2.300 kr.

Kun forplejning
Aalborg: ca. 1.300 kr.
København: ca.1.400 kr.


LITTERATURUDGIFTER

Du skal påregne udgifter på 900 -1.500 kr. til bøger m.v. 

Forbehold for fejl og ændringer.

Forbehold for fejl og ændringer.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Læring og coaching i teori og praksis, enkeltmodul fra Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (tidl. Master i Organisatorisk Coaching og Læring)

Varighed

  • Februar 2021 - juni 2021

Sted

  • Aalborg og København

ECTS

  • 15

Pris

  • 37.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2020 (muligt at søge fra primo sept.)

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.