Enkeltmodul - Master i Personlig medicin

Kommunikation af personlig medicin

Kurset sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Personlig medicin

Kommunikation af personlig medicin

Kurset sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Søg optagelse

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin

Kurset giver dig en dybere forståelse af en række forskellige aspekter af, og udfordringer knyttet til, at kommunikere om personlig medicin.

Vi sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Du vil få indblik i hvordan forståelsen af risici, usikkerhed og evidens afhænger og formes af en række forhold ved selve kommunikations­situa­tionen, men også hvordan forskellige grupper har forskellige ønsker og behov for kommunikation i relation til personlig medicin.

Et kursus med fokus på formidling af risikoinformation samt nutidens etiske udfordringer

Med formidlingen af medicinsk risikoinformation, der indgår i beslut­nings­processer på individuelt og kollektivt niveau, følger der imidlertid også særegne udfordringer. Det kan for eksempel være risikoen for manipulation, problematiske former for ’nudging’ af patienter eller utilsigtede bidrag til spredning af ikke-faktuel information gennem masse- og sociale medier.

Kurset vil derfor også sætte fokus på de etiske udfordringer, der knytter sig til at formidle risici, usik­kerhed og evidens til forskellige aktører, og diskutere hvilket ansvar, der rimeligvis kan pålæg­ges sundhedspersoner.

Kurset har grundlæggende to dele. En første del, der retter sig mod risikokommunikation til patienter og pårørende. En anden del, der sætter fokus på risikokommunikationen til det omgivende samfund, herunder kommunikationen med myndigheder, politikere og massemedier.

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Kontaktoplysninger

Vejledning om uddannelsen, sagsbehandling, indskrivning m.v. varetages af Københavns Universitet.

Kontakt:
Andreas Stokke
Studiekoordinator, Københavns Universitet
master@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 5193

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.